Svetovni dan družine

Mednarodni dan družin, ki ga obeležujemo 15. maja vsako leto, je priložnost, da se spomnimo pomembnosti družin v našem življenju. Leta 1993 je Generalna skupščina razglasila 15. maj za svetovni dan družine. Že leta 1989 je Generalna skupščina določila leto 1994 za leto družine, s čimer je hotela povečati zavedanje družbe o družini in družinskih zadevah ter izboljšati zmožnost držav, da bi se družinski problemi reševali z ustreznimi domačimi politikami. Ta poseben dan nas spodbuja k razmišljanju o vrednotah, ki jih družina prinaša, ter k priznavanju njenega neizmernega prispevka k našemu osebnemu in skupnostnemu razvoju. V Sloveniji je ta dan še posebej dragocen, saj smo narod, ki izkazuje izredno spoštovanje do družinske enotnosti.

 

 

Družina je osnovna gradbena enota naše družbe. Je kraj, kjer se rojevajo ljubezen, povezanost in zaupanje. To je kraj, kjer se učimo in rastemo skupaj, si nudimo podporo ter si izmenjujemo vrednote in izkušnje. Družina je tudi kraj, kjer se prenašajo naše tradicije, jezik in kultura iz roda v rod. Slovenska družina je zaznamovana s trdnimi vezi, ki povezujejo starše, otroke, dedke in babice ter druge sorodnike. To je naša temeljna enota, ki ohranja naše korenine in našo identiteto.

 

 

Ob praznovanju Mednarodnega dne družin se ozremo na raznolikost družin, ki obstajajo po vsem svetu. Pomembno je razumeti, da družina ni le biološka vez, temveč tudi socialna, ki jo tvorijo tisti, ki si med seboj delijo ljubezen, skrb in spoštovanje. Mednarodni dan družin nas opominja, da je treba spoštovati in ceniti vse oblike družine, ne glede na njihovo strukturo ali sestavo. To vključuje tradicionalne družine, enostarševske družine, rejniške družine in druge oblike, ki vse igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju naših skupnosti.

 

 

V Sloveniji se na ta dan organizirajo različni dogodki in dejavnosti, ki spodbujajo družinsko povezovanje in skupnostni duh. Izobraževalni seminarji, športne prireditve, ustvarjalne delavnice in pikniki so samo nekatere od dejavnosti, ki jih lahko doživimo. Namen teh dogodkov je okrepiti vezi znotraj družin in spodbujati medgeneracijsko sodelovanje. To je priložnost, da starši preživijo čas s svojimi otroki, da stari starši delijo svoje modrosti in izkušnje. Družinam bo tudi to leto na ta dan omogočen prost vstop v številne muzeje (npr. Muzej novejše zgodovine Celje).

 

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS