Svetovni dan oseb s posebnimi potrebami in invalidov

Svetovni dan oseb s posebnimi potrebami in invalidov se vsako leto obeležuje 3. decembra. Ta dan je leta 1992 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov s ciljem ozaveščanja in podpiranja oziroma pomoči v smeri bolj inkluzivne družbe. Po 14-letni borbi je leta 2006 večina držav po celem svetu sprejela Konvencijo o pravicah oseb s posebnimi potrebami, ustavni ter državni akt, ki ščiti osebe s posebnimi potrebami ter jim pomaga doseči kakovostno ter “normalno” življenje. Danes je ta dan namenjen promoviranju in ozaveščanju glede vseh težav, izzivov ter potreb, s katerimi se osebe s posebnimi potrebami soočajo. Živimo v družbi, ki navkljub modernizaciji in demokratizaciji še vedno obsoja in ne sprejema oseb s posebnimi potrebami v popolnosti. Osebe s posebnimi potrebami čutijo to na različnih področjih: v političnih, socialnih, ekonomskih in kulturnih krogih. United Nations trdijo, da so osebe s (nevidnimi/vidnimi) posebnimi potrebami najbolj stigmatizirane ter izključene v družbi. Inkluzivnost ter sprejemanje oseb s posebnimi potrebami v celoti predstavlja pogoj za trajnostni razvoj, inkluzivno družbo ter uspešno medosebno funkcioniranje vseh nas.

 

 

Vsako leto Združeni narodi v svoji kampanji Svetovnega dneva oseb s posebnimi potrebami izpostavljajo specifične teme; v tem letu se naslov glasi: “Fighting for rights in the post-COVID era”. Razlog je zelo enostaven. Čeprav nas je korona kriza vse prizadela in vsi čutimo negativne posledice, posebej posledice na področju finančne stabilnosti, socialne interakcije in zdravja, so osebe s posebnimi potrebami ena izmed najbolj marginaliziranih, eksploatiranih in oškodovanih skupin v sami krizi COVID-19.

 

 

Čeprav se nam lahko zdi oviranost nekaj tujega, je na globalni ravni identificiranih miljarda (15 %) oseb s posebnimi potrebami. Čeprav se morda ne zdi, so osebe s posebnimi potrebami nenehno okrog nas, saj ni vsaka oviranost vidna. Obstajajo marsikatere manj izrazite motnje, kot so dispraksija, diskalkulija, ADHD, ADD, disleksija, ki se sploh ne opazijo, ko stopimo v stik z neznano osebo.

 

 

Če ste se kdaj znašli v situaciji in niste vedeli, kako se obnašati zraven osebe s posebnimi potrebami, ne pozabite, da so to še vedno običajni ljudje, tako kot vi. Če menite, da oseba potrebuje pomoč, ji jo lahko ponudite. Govorite jasno, počasi in razumljivo, če ima oseba težave z verbalnim izražanjem; bodite potrpežljivi, ne skačite v besedo, ne dokončujte stavkov namesto osebe same. Obdržite očesni kontakt, tudi če je oseba gluha – ko ji govorite, jo glejte naravnost v oči. Tudi če vam oseba pogleda ne vrača, vseeno usmerjajte govor telesa tako, da ste udeleženi v enakovredni socialni interakciji ter spoštujte osebni prostor osebe.

 

 

Naša naloga je, da se še naprej borimo za bolj pravično družbo – za vse. Spremembe v nas samih, v našem dojemanju oseb s posebnimi potrebami in invalidov lahko veliko naredijo v tej smeri ter spodbudijo celotno družbo v bolj spodbujajoč in sprejemajoč odnos.

 

 

Več o študentih s posebnimi potrebami in pravicah, ki jim pripadajo, si lahko preberete v naši Škisovi popotnici 2021/22 (str. 98).

 

 

 

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS