SVETOVNI DAN ZDRAVJA 2020 – LETO MEDICINSKIH SESTER IN BABIC

V letošnjem letu je svet dobil priložnost, da spozna in se zave, kako pomembno je delo medicinskih sester, tehnikov in babic. Brez teh, ki za naše zdravje vsak dan nesebično tvegajo svoje lastno, bi še težje prebrodili krizo, ki jo je povzročil izbruh pandemije virusa COVID-19. Zato je letošnji svetovni dan zdravja, ki ga beležimo 7. aprila, posvečen prav temu zdravstvenemu kadru in prepoznavanju njegove pomembne vloge pri zagotavljanju zdravja in blaženja posledic, ki jih prinaša bolezen. Brez medicinskih delavcev bi bilo soočanje z virusom obsojeno na propad.

 

 

 

Vloga medicinskih sester – vsestranska pomoč pacientom

 

Čeprav je njihova primarna vloga skrb in podpora pacientom, ki se borijo z boleznijo, imajo medicinske sestre še množico drugih nalog. Da lahko pacientom lajšajo simptome bolezni in jim pomagajo pri zdravljenju, morajo vseskozi opazovati pacientovo stanje in o možnih spremembah obvestiti zdravnika, ki se skupaj z medicinskim osebjem dogovori o nadaljnjem zdravljenju bolezni, saj so pri načrtovanju poteka zdravljenja vključeni vsi, ki skrbijo za bolnika. Medicinske sestre imajo tudi zelo pomembno vlogo v komunikaciji, saj morajo biti bolniki vseskozi dobro seznanjeni s svojim zdravstvenim stanjem in imeti zagotovljeno čustveno podporo, brez katere bi bilo premagovanje težav toliko težje.

 

 

 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO): Leto 2020 je mednarodno leto medicinskih sester in babic

 

Pomembnost zavedanja ključne vloge medicinskih sester je tako velika, da se je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) odločila, da zdravstvenim delavcem letos ne pripada le dan v aprilu, temveč celotno leto. Leto 2020 so imenovali za leto medicinskih sester in babic z željo opozoriti, da na svetu potrebujemo še vsaj 9 milijonov sester in babic, če želimo do leta 2030 doseči univerzalno zdravstveno preskrbljenost. V tem letu bodo WHO in ostale partnerske organizacije poskušale osvetliti zahtevne pogoje, s katerimi se srečuje kader medicinskih sester, in poskušale spodbuditi večje naložbe v medicinsko delovno silo.

 

 

 

Pandemija virusa COVID-19 – boj s kaosom

 

Medtem ko je večina svetovnih držav sprostila mnogo ukrepov, ki se borijo proti še vedno naraščajočemu številu primerov okužb z virusom SARS-CoV-2, in je večina populacije primorana ostati doma, saj naj bi le tako lahko zagotovili varnost sebi in drugim ter zmanjšali število novih okužb, nekateri človeštvo rešujejo drugače. Poleg blagajničark živilskih trgovin, ki ne morejo ostati doma, saj morajo ljudje kljub krizi imeti dostop do hrane, mnogih tovarniških delavcev in ostalih, ki skrbijo, da se ekonomija ne poruši, v službe še vedno hodijo medicinske sestre in drugo zdravstveno osebje, ki so ključnega pomena v času razglašene pandemije, ki bolnišnice bremeni do zadnjih zmožnosti. Vsekakor je njihovo delo častivredno do te mere, da so ljudje po svetu organizirali izraz zahvale vsem delavcem v zdravstvu v obliki aplavza z balkonov in oken. Upamo pa lahko, da bo njihov trud v teh težkih časih pripomogel k trajnemu izboljšanju njihovega položaja tudi v času, ko bo svet lahko ponovno odprl svoja vrata.

 

 

 

 

 

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS