Svetovni dan zdravja 2021: Ustvarjanje pravičnejšega, bolj zdravega sveta za vse

V zadnjih letih t. i. »zahodne« države doživljajo hitro gospodarsko rast, kar prinaša s seboj migracije, urbanizacijo in ostale procese napredka. Mnogim je to pomagalo izboljšati življenje, drugim pa je življenjske okoliščine še poslabšalo. Pandemija COVID-19 je spodkopala nedavne dosežke na področju zdravja, potisnila več ljudi v revščino in negotovost, okrepila neenakost med spoloma in povečala socialno ter zdravstveno neravnovesje.

 

 

Ob letošnjem svetovnem dnevu zdravja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poziva k ukrepom za odpravo neenakosti na področju zdravja v okviru enoletne globalne kampanje za povezovanje ljudi, da bi zgradili pravičnejši in bolj zdrav svet. Kampanja poudarja ustavno načelo organizacije WHO, da je “uživanje najvišjega dosegljivega zdravstvenega standarda ena temeljnih pravic vsakega človeka brez razlikovanja rase, vere, političnega prepričanja, ekonomskega ali socialnega stanja.”

 

 

Svet je še vedno neenak. Neenakosti na področju zdravja niso le krivične in nepravične, temveč ogrožajo tudi dosedanji napredek in bi se postopoma lahko še povečale.

 

 

Kljub vsemu pa je neenakosti na področju zdravja mogoče preprečiti s strategijami, s katerimi bi namenili pozornost večji pravičnosti, zlasti za najbolj ranljive in marginalizirane skupine. COVID-19 je močno prizadel vse države, vendar je najbolj vplival na tiste skupnosti, ki so bile že tako ranljive – ki so že tako bolj izpostavljene raznim boleznim in za katere je bilo že prvotno manj verjetno, da bodo imele dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev. Ravno za te skupine pa bodo vzpostavljeni ukrepi za obvladovanje pandemije verjetno imeli še bolj škodljive posledice.

 

 

WHO voditelje poziva, naj zagotovijo, da skupnosti ostanejo v ospredju v postopkih odločanja, ko se premikamo v novo prihodnost, in da naj stremijo k temu, da bi imeli vsi na voljo življenjske in delovne pogoje, ki prispevajo k dobremu zdravju. Hkrati voditelje pozivajo, naj spremljajo odtenke neenakosti na področju zdravja in zagotovijo, da imajo vsi ljudje dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev v skladu z njihovimi potrebami in vrednotami.

 

 

Tudi mladi poudarjamo – vsem dostopno javno zdravstvo mora ostati pravica VSEH in ne le privilegij bogatih.

 

 

 

 

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS