SVETOVNI DAN ZDRAVJA IN ZAČETEK PROJEKTA ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ: JEM ZDRAVO, ŠTUDIRAM S POLNO PARO!

Svetovni dan zdravja 2023 poudarja pomen ohranjanja zdravega življenjskega sloga za preprečevanje različnih bolezni in spodbujanje splošnega dobrega počutja. Letošnja tema je “Gradimo pravičnejši in bolj zdrav svet”, katere cilj je odpraviti neenakosti na področju zdravja in zagotoviti, da ima vsakdo dostop do kakovostnega zdravstvenega varstva in zdravih življenjskih pogojev.

 

 

 

V Sloveniji je eno ključnih vprašanj, pri spodbujanju bolj zdravega življenjskega sloga študentov, dostop do zdrave hrane. Študenti v Sloveniji se pri skrbi za zdravo prehrano soočajo s posebnimi izzivi. Zaradi natrpanih urnikov, omejenih proračunov in pomanjkanja dostopa do zdrave hrane, se številni študenti »borijo« za hranljive obroke. To lahko pomembno vpliva na njihov učni uspeh ter splošno zdravje in dobro počutje.

 

 

 

Študentske organizacije bomo pod okriljem Študentske organizacije Slovenije začele z izvajanjem projekta: »Jem zdravo, študiram s polno paro!« V okviru projekta bomo študentske organizacije in študentski klubi izvajali različne aktivnosti, s katerimi bodo študentom približale zdrav in trajnosten način prehranjevanja.

 

 

 

Študentski boni so v Sloveniji že vrsto let pomemben način finančne podpore za študente pri nakupu hrane. Vendar pa se v zadnjem času pojavlja vse več skrbi glede prehranske vrednosti hrane, ki jo študenti kupujejo s pomočjo bonov. Mnogi strokovnjaki opozarjajo, da bi morali študentski boni spodbujati zdravo prehranjevanje in ne podpirati nezdravih prehranskih izbir – k čemur spodbujamo tudi študentske organizacije. Prav tako pa si hkrati želimo, da bi bila prehrana bolj dostopna vsem študentom – tudi tistim, ki ne prebivajo v visokošolskih središčih. Zato bomo študentske organizacije še naprej vztrajale pri širitvi sistema, zasledovale izboljšanje položaja študentov in nasprotovale vsem idejam o zmanjšanju dostopnosti do študentske prehrane, ki bi jih prinesla napovedana ukinitev obstoječega sistema in uvedba študentskih menz.

 

 

 

Še enkrat želimo poudariti, da se moramo zavedati pomena spodbujanja zdravega življenjskega sloga študentov. Če jim zagotovimo dostop do hranljivih in (cenovno) dostopnih obrokov, jim lahko pomagamo k boljšemu učnemu uspehu ter k boljšemu splošnemu zdravju in dobremu počutju. Zavežimo se, da bomo gradili pravičnejši in bolj zdrav svet s spodbujanjem zdravih prehranjevalnih navad ter enakopravnega dostopa do zdravstvenega varstva in zdravih življenjskih pogojev za vse, tudi za študente.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS