Težave subvencioniranega bivanja se pojavljajo pri zasebnikih

Subvencionirano bivanje študentov je že vrsto let neurejeno. Vsak študent lahko zaprosi za subvencionirano bivanje v javnem študentskem domu, zasebnem študentskem domu ali bivanje pri zasebniku. Zveza ŠKIS meni, da se največje težave subvencioniranega bivanja pojavljajo ravno pri t. i. zasebnikih s subvencijo.

Za začetek je zapleten že birokratski podpis tripartitne pogodbe med študentom, najemodajalcem in Pisarno za študentske domove. Študent se mora z najemodajalcem zglasiti v pisarni za študentske domove, kjer oba podpišeta pogodbo. Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS meni, da je v dobi, ko lahko vse bančne storitve opravimo preko spleta, takšen sistem zelo zastarel in nerazumen.

Še večja sistemska težava subvencioniranega bivanja pri zasebniku je ta, da so subvencionirana stanovanja skoraj enako neregulirana kot tista na prostem trgu. Edina opaznejša regulacija je omejitev najemnine, ki je v veliko primerih zgolj črka na papirju. Zaradi takšnega določila prihaja do dogovorov, da se del najemnine izplača legalno, drugi del pa na črno.

Drži, kršenje pravil še ne pomeni, da so ta pravila slaba. So pa standardi, katerim so podvržene sobe, za katere lahko zasebnik kandidira za subvencijo, precej ohlapni. Zapisano je, kaj od osnovne opreme mora stanovanje imeti, v kakšnem stanju mora biti itd. Vendar s strani Pisarne za študentske domove ni nobene kontrole nad dejanskim stanjem stanovanj.

Poglejmo v pravilnik, kaj lahko stori prejemnik subvencije, ki bi želel prijaviti najemodajalca, ki krši zakon in pravilnik o subvencioniranju: postopkov, ki bi študenta zavarovali pred izgubo postelje in na hitro ter ustrezno kaznovali najemodajalca, žal ni. Prihodnji zakon, ki bo celovito urejal to področje, mora imeti navedene mehanizme prijav in zaščit študenta, ki bo prijavil nepravilnosti, na način, da bo prednostno dobil drugo posteljo, prejšnjo pogodbo z zasebnikom pa prekinil izključno na stroške zasebnika kršitelja. Za nadzorovanje razmer v teh stanovanjih bi bila smiselna uvedba inšpekcije po vzoru inšpektorjev za študentsko prehrano, kjer ta mehanizem odlično deluje.

Prav tako prihaja do različnega položaja študentov, ki bivajo v javnem domu in tistih v zasebnem študentskem domu. V javnih lahko zasledimo študentske svete, ki soodločajo pri upravljanju študentskih domov. V zasebnih študentskih domovih so pobude študentov odvisne od dobre volje lastnika doma. Področje subvencioniranega bivanja mora biti urejeno prednostno, saj se bo le s celovito zakonodajo stanje uredilo pošteno do vseh deležnikov v sistemu in zagotovilo višjo kakovost bivanja študentov.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS