Ukrepe Jamstva za mlade bi bilo potrebno operacionalizirati

Prvo leto izvajanja programa Jamstvo za mlade se je zaključilo in Zavod RS za zaposlovanje je objavil prve rezultate. Kljub spodbudnim rezultatom ter izvajanju nekaterih ukrepov v smeri zmanjšanja brezposelnosti se je situacija za številne mlade poslabšala. Število mladih iskalcev zaposlitve je od marca 2013, ko se je program začel izvajati, naraslo. Na Zvezi ŠKIS rešitev vidimo v operacionaliziranju ukrepov, ki bodo stalni in efektivni. Poudarjamo tudi, da je pri izboljšanju ukrepov pomembno sodelovanje z relevantnimi mladinskimi organizacijami.

Naj spomnimo, da program Jamstvo za mlade vsaki osebi, stari od 15 do 29 let, jamči zaposlitev oziroma pripravništvo, usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja, najkasneje v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih.

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je bil 89,9 odstotkom mladih (t.j. 17.020 mladih) v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb ponujen vsaj en ukrep v smeri čimprejšnje zaposlitve. 32 odstotkov mladih je v obdobju od januarja do avgusta dobilo zaposlitev v roku štirih mesecev po prijavi v evidenco. Kljub ukrepom je 12,5 odstotkov mladih, ki so se v evidenco brezposelnih prijavili med januarjem in junijem 2014, ostalo v evidenci tudi po preteku 4 mesecev.

V letu 2015 se ukrepi Jamstva za mlade ne izvajajo v tolikšni meri kot prejšnje leto, saj so vezani na novo finančno perspektivo kohezijske politike, pod vprašajem pa je tudi njihova kvaliteta. Gre za kar 36 različnih ukrepov, ki predstavljajo (pre)velik zalogaj za Zavod. Na Zvezi ŠKIS menimo, da bi bilo potrebno bolje operacionalizirati ukrepe, s katerimi se bo brezposelnost mladih dejansko zmanjšala. 

Združenje Študentske organizacije Slovenije, Sindikata Mladi Plus in Mreže Mama je v svoje predloge o nadaljnjem izvajanju Jamstva za mlade vključilo tudi priporočila, ki se dotikajo boljše informiranosti mladih, večji nadzor, odprtje javnega sektorja ter preprečevanje prekarizacije, saj številni udeleženci programa kasneje spet pristanejo na zavodu.

Jamstvo za mlade je bilo sprejeto z namenom urejanja področja brezposelnosti mladih. Delovalo naj bi v smeri izboljšanja prehoda iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejše aktivacije mladih brezposelnih oseb in zmanjšanja same breposelnosti. Kljub izvajanju nekaterih ukrepov pa se je situacija za številne mlade poslabšala. Zaskrbljujoč je podatek, da je bilo ob začetku izvajanja Jamstva za mlade – marca 2013, brezposelnih 27.645 mladih, januarja letos pa kar 30.832. Za mlade iskalce zaposlitve je trenutno stanje nedopustno.

Na Zvezi ŠKIS menimo, da je program v prihodnje potrebno prilagoditi in izboljšati, da bo število brezposelnih mladih dejansko zmanjševal, ne le zagotavljal delo za omejen čas. Potrebne so ideje in njihovo udejanjenje, ki bo trajno zmanjšalo brezposelnost ter mladim omogočilo razvoj njihovega potenciala.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS