Usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah 2015

Mladinski svet Slovenije vabi na usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah, ki bo potekalo med 26. in 29. novembrom 2015.

Usposabljanje za menedžerje je namenjeno tistim, ki opravljajo vodstvene vloge v mladinskih organizacijah ali pa se na to pripravljajo. Vodstvena vloga ne pomeni nujno ožjega vodstva v organizaciji, lahko gre tudi za vodenje lokalne enote ali druge delovne skupine. Usposabljanje bo potekalo od četrtka, 26. 11., do nedelje, 29. 11. 2015 (začne se v četrtek zjutraj, konča pa v nedeljo po kosilu). Lokacija usposabljanja bo sporočena naknadno.

S projektom usposabljanja menedžerjev v mladinskih organizacijah želijo pripomoči h krepitvi kadrovskega potenciala v mladinskih organizacijah. Prvo usposabljanje za menedžerje so pripravili leta 2005, ko je izšel tudi priročnik za menedžerje. Ocenjujejo, da se je v teh letih projekt že toliko ustalil in pridobil na prepoznavnosti, da postaja eden ključnih elementov področja usposabljanja na Mladinskem svetu Slovenije. Usposabljanje je priložnost tako za strokovni napredek posameznikov, ki želijo delovati kot menedžerji v mladinskem delu, kot tudi za tkanje medsebojnih vezi med mladinskimi organizacijami, ki že same po sebi kadrovsko in strukturno krepijo mladinski sektor.

Namen usposabljanja:

Namen usposabljanja za menedžerje v mladinskih organizacijah je usposobiti izkušene mladinske voditelje za odgovorno prevzemanje vodstvenih funkcij v mladinskih organizacijah.

Vsebine usposabljanja:

 • vloga mladih in mladinskih organizacij v Sloveniji,

 • strateško načrtovanje,

 • vodenje projektov,

 • struktura in vloge v mladinskih organizacijah,

 • komuniciranje z javnostmi,

 • vodenje ljudi (zaposlenih in prostovoljcev),

 • pridobivanje sredstev.

Usposabljanje bo intenzivno in od udeležencev pričakujemo samoiniciativnost ter zavzetost za sodelovanje. Na usposabljanju bodo vsebine podane preko aktivnih metod dela, ki zahtevajo vključevanje udeležencev. Usposabljanje se šteje za opravljeno, če je posameznik prisoten na vsaj 90 % vsebin.

Profil udeležencev:

 • starost med 19 in 30 let,

 • izkušnje s kontinuiranim vodenjem skupin mladih,

 • izkušnje z vodenjem mladinskih projektov,

 • udeležba na kakšnem usposabljanju mladinskih voditeljev,

 • interes za opravljanje aktivne menedžerske vloge v lastni organizaciji ali na MSS.

Več informacij: tukaj.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS