Ustavno sodišče razveljavilo člen o akreditacijah visokošolskim zavodom

Ustavno sodišče je na seji 11. 3. 2021 razveljavilo 52. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Že januarja je ob začetku odločanja zadržalo izvajanje sporne določbe, do dokončne odločitve pa je prekinilo tudi postopke za podaljšanje akreditacij po visokošolskem zakonu. V vmesnem času se prav tako niso vodili tudi postopki izrednih evalvacij.

 

 

Novela zakona o visokem šolstvu iz leta 2016 je spremenila pogoje za ustanovitev visokošolskega zavoda, pri čemer je določila, da se spremenjeni, strožji pogoji za že ustanovljene zavode preverjajo že ob prvem naslednjem podaljšanju akreditacije. Zaradi razglašene epidemije je zgoraj omenjeni protikoronski zakon ta rok podaljšal in določil, da morajo visokošolski zavodi spremenjene pogoje izpolnjevati šele ob drugem podaljšanju akreditacije.

 

 

Ustavno sodišče je pri svoji odločitvi izhajalo iz dejstva, da je Državni zbor nedopustnost referenduma o protikoronskem zakonu utemeljil s tem, da gre za zakon iz prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave RS, tj. zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje obrambe države, varnosti in posledic naravnih nesreč. Glavna naloga sodišča je torej bila, da presodi, ali gre pri izpodbijani določbi za nujni ukrep za odpravo posledic naravne nesreče. Ustavno sodišče je presodilo, da tako vlada kot Državni zbor nista izkazala oziroma razumno utemeljila vpliva epidemije na možnost izpolnjevanja strožjih pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda. Zgolj splošne navedbe, da je epidemija COVID-19 zavrla normalno življenje in da problem nastaja tudi na šolah in fakultetah, ki bi morale v teh letih še dopolniti programe, saj gre za sistem in proces, ki nista enostavna, namreč ne zadoščajo trditvenemu in dokaznemu standardu, ki se zahteva v tovrstnih primerih. Zaradi ugotvitve, da je 52. člen protikoronskega zakona v neskladju s prvo alinejo drugega ostavka 90. člena Ustave RS, je sodišče člen razveljavilo in ni nadaljevalo presoje nujnosti izpodbijanega ukrepa, ki bi opravičevala izključitev referenduma. Ustavno sodišče je zaradi varstva pravnega položaja obstoječih visokošolskih zavodov, ki se jim obdobje do prvega podaljšanja akreditacije ob uveljavitvi ZViS še ni izteklo, določila tudi način izvršitve odločbe – da NAKVIS tako kot do sedaj izpolnjevanje pogojev preverja že ob prvem naslednjem podaljšanju akreditacije. Odločitev Ustavnega sodišča hkrati pomeni, da bo lahko NAKVIS nadaljevala s postopki podaljšanja akreditacij petnajstim visokošolskim zavodom.

 

 

Pobudo za presojo ustavnosti je vložil redni profesor in nekdanji rektor mariborske univerze Danijel Rebolj, ki je odločitev Ustavnega sodišča prek družbenih omrežij pozdravil z zapisom:

 

»Veseli me, da je ustavno sodišče soglasno potrdilo neustavnost 52. člena protikoronskega interventnega zakona. Sodišče je s tem zaustavilo poskus, da se izsili privilegije za izbrane visokošolske institucije – za Jambrekovo privatno univerzo. In to prav z nižanjem kriterijev kakovosti v visokem šolstvu, ki imajo izjemen vpliv na prihodnost naše družbe in države. S svojo odločitvijo je ustavno podprlo sistem, ki smo ga strpno in skrbno gradili več let z namenom izboljševanja kakovosti in verodostojnosti našega visokega šolstva.«

 

 

Tudi Zveza ŠKIS pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča, se pridružuje mnenju g. Rebolja in opozarja, da tovrstne odločitve nimajo prostora v interventnih zakonih brez predhodnega posvetovanja oziroma celo ob nasprotovanju tako Študentske organizacije Slovenije kot tudi NAKVIS in drugih strokovnih avtoritet na področju visokega šolstva.

 

 

Povzetek odločbe Ustavnega sodišča, kot tudi celotna odločba ter pritrdilno ločeno mnenje sodnika dr. Jakliča, so dostopni na povezavi: https://www.us-rs.si/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-i-480-20-z-dne-11-3-2021/

 

 

 

 

Odbor za šolstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS