V Velenju izvolili novo vodstvo Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

V soboto, 6. novembra 2021, so predstavniki študentskih klubov Slovenije izvolili novo vodstvo Zveze študentskih klubov Slovenije (Zveze ŠKIS) in Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti (ŠOLS). Na mesto predsednika Zveze ŠKIS je bil ponovno izvoljen Mark Perko, Svet ŠOLS pa bo v vlogi predsednice še eno leto predstavljala Marike Grubar.

 

V soboto sta v Velenju v prostorih občine Velenje potekali redni seji Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS, na katerih so predstavniki študentskih klubov volili svoje predstavnike. Nekdanje vodstvo je predstavilo delovanje, opravljene naloge v preteklem mandatu in izzive, s katerimi se je srečalo. Kandidati, oziroma kasneje novoizvoljeni člani ekipe, pa so predstavili svoje cilje in načrte, ki jih želijo izpolniti v času opravljanja svoje funkcije v prihodnjem mandatu. Vsem najpomembnejši cilj je zastopanje interesov klubov in delovanje za njihovo dobro. V prihodnjem mandatu bodo pripravljali projekte, ki bodo namenjeni klubom ter njihovim aktivistom in članom v lokalnem okolju klubov.

 

Predsedniško funkcijo Zveze ŠKIS bo še eno leto opravljal Mark Perko, Svet ŠOLS pa bo v naslednjem mandatu zopet vodila Marike Grubar. Mark, študent magistrskega študija na Fakulteti za farmacijo, se je s študentskim organiziranjem srečal že v času srednješolskih let, ko je deloval na lokalnem študentskem klubu, vrsto let pa vestno opravlja funkcije tudi na Zvezi ŠKIS. Marike, študentka doktorskega študija na Filozofski fakulteti, pa je svoje predhodnje izkušnje nabirala že v Študentskem svetu FF in Upravnem odboru Študentske organizacije FF ter kot poslanka v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani.

 

Marike in Mark sta v nov mandat pogumno stopila s podporo svoje ekipe. Tako v prihodnjem mandatu Glavni odbor Zveze ŠKIS sestavljajo: Mark Dolenšek (podpredsednik Zveze ŠKIS in predsednik Varnostnega Sveta Zveze ŠKIS), Valentina Vegelj Strašek (blagajničarka Zveze ŠKIS), Kaja Tržan (administratorka Zveze ŠKIS), Uršika Holešek (predsednica Upravnega odbora operativnega dela Zveze ŠKIS), Teja Vogrinec (vodja Odbora za izobraževanje Zveze ŠKIS), Eva Molek (vodja Mednarodnega odbora Zveze ŠKIS), Nikolaja Bukovšek (vodja Odbora za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS) in Jonathan Samuel Rebetz (vodja Odbora za šolstvo Zveze ŠKIS).

 

Poleg Glavnega odbora pa so bili izvoljeni tudi člani Varnostnega Sveta Zveze ŠKIS, ki ga poleg Marka sestavljajo še: Samo Okorn (vodja Osrednje regije), Lucija Sevšek (vodja 02 regije), Lana Masnec (vodja 03 regije), Ula Pintarič (vodja Gorenjske regije), Aljaž Drenovec (vodja Dolenjske regije) in Leni Stevanovič (vodja Primorske regije).

 

Potekale pa so tudi volitve za Nadzorno komisijo, v katero je bil ponovno izvoljen Lovro Sukič, ki se je tako pridružil Lizi Kožar in Domnu Fortunatu.

 

Novoizvoljena ekipa se zaveda, da so študentski klubi ključni kamenček v mozaiku uspešnega delovanja Zveze, zato si bo v prihodnjem mandatu prizadevala, da se bo sodelovanje med Zvezo in študentskimi klubi ohranilo in še dodatno okrepilo. Delovala bo v korist klubov in jim nudila pomoč in podporo v trenutkih, ko jo bodo potrebovali. Predvsem pa bo skrbela za povezovanje, odprt odnos in komunikacijo s študentskimi klubi, saj želi doseči Zvezo, ki ne bo krovna organizacija klubov le na papirju, temveč bo tudi v praksi ohranjala status mame vseh študentskih klubov.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS