Vabilo na 46. redno sejo Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

Na podlagi 8. in 9. člena pravilnika o delovanju Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS in 21. člena Študentske ustave (ŠU-1) sklicujem sklicujem 46. redno sejo Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS in izredno skupščino ŠOS in sicer 25. Septembra ob 15.00 uri. Izredna seja ŠOS bo potekala na ločenih skupščinah.

 Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 45. redne seje Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Sveta Zveze ŠKIS
3. Skladnost postopkov, ki jih proti organizacijskim oblikam ŠOS vodijo nadzorni organi ŠOS, z akti ŠOS in namenom in standardi notranjega nadzora.
4. Nakup prostorov
5. 3 mesečno finančno poročilo
6. Predstavitev Škisove tržnice Maribor 2013 7. Poročilo o delovanju odborov Zveze ŠKIS 8. Poročilo VS
9. Sprememba kriterijev pridnostnega sklada 10. Poročilo 2. Člana predsedstva šos
11. Volitve in imenovanja
12. Pobude in vprašanja svetnikov
13. Razno

*Prosim, da svetniki v primeru odsotnosti upoštevate 5. člen Pravilnika o delovanju sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS.

Jaka Bassanese, l.r. predsednik Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

Vabilo_in_dnevni_red_za_46._redno_sejo_Sveta_Zveze_KIS_in_Sveta_OLS_2.pdf

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS