Vabilo na 53. redno sejo Sveta ŠOLS

Na svojo podbudo kot predsednica Sveta ŠOLS na podlagi 18. in 19. člena Poslovnika Sveta ŠOLS sklicujem 53. redno sejo Sveta ŠOLS. 

Seja bo potekala v torek, 30. junija 2015, na Vojkovi 63, 1000 Ljubljana, v prostorih
Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (predavalnica), s pričetkom ob 16.00.
Predlagan dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov sej Sveta ŠOLS
3. Škisova tržnica 2015
4. Temeljni akt Zveze ŠKIS
5. Poslovnik Sveta Zveze ŠKIS
6. Volilni pravilnik Zveze ŠKIS
7. Poslovnik Sveta ŠOLS
8. Volilni pravilnik za volitve svetnikov Zveze ŠKIS
9. Volilni pravilnik za volitve svetnikov Sveta ŠOLS
10. Pravilnik o delitvi sredstev ŠOLS
11. Poročilo o delovanju odborov Zveze ŠKIS
12. Poročilo Varnostnega sveta Zveze ŠKIS
13. Poročilo 2. člana predsedstva ŠOS s strani Sveta ŠOLS
14. Polletno finančno poročilo Zveze ŠKIS
15. Pobude in vprašanja svetnikov
16. Razno

*Prosim, da svetniki v primeru odsotnosti upoštevate 7., 8. in 9. člen Poslovnika Sveta ŠOLS.

Špela Oset l.r.,
predsednica Sveta ŠOLS

Vabilo

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS