53. redna seja Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

Na podlagi 8. in 9. člena Pravilnika o delovanju Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS, 36. in 44. člena Temeljnega akta Zveze ŠKIS ter 21. in 24. člena Poslovnika Sveta ŠOLS sklicujem 53. redno sejo Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS. Seja bo potekala v torek, 16. decembra 2014, na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani (predavalnica 1), s pričetkom ob 18. uri.

Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov sej Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS
3. Volitve in imenovanja v Svet Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS
4. Pobude in vprašanja svetnikov
5. Razno

*Prosim, da svetniki v primeru odsotnosti upoštevate 5. člen Pravilnika o delovanju
sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS.

 

Jaka Bassanese l.r.,
predsednik Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

Vabilo na 53. redno sejo Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS