Vabilo na 55. redno sejo Sveta ŠOLS

Na svojo podbudo kot predsednica Sveta ŠOLS na podlagi 14. člena Poslovnika Sveta ŠOLS sklicujem 55. redno sejo Sveta ŠOLS. Seja bo potekala v soboto, 14. novembra 2015, v Krškem (Hotel City Krško – kongresna dvorana, Trg Matice Gubca 3, 8270 Krško), s pričetkom ob 18.00.

Predlagan dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov sej Sveta ŠOLS
3. Poročilo 2. člana predsedstva ŠOS s strani Sveta ŠOLS
4. Volitve v organe Sveta ŠOLS
5. Razrešitev in imenovanje administratorja Sveta ŠOLS
6. Razrešitev in imenovanje Nadzorne komisije Sveta ŠOLS
7. Razrešitev in imenovanje člana Nadzorne komisije ŠOS
8. Razrešitev in imenovanje 2. člana predsedstva ŠOS s strani Sveta ŠOLS
9. Imenovanje Nadzorne komisije Sveta ŠOLS
10. Pobude in vprašanja svetnikov
11. Razno

 

*Prosim, da svetniki v primeru odsotnosti upoštevate 7., 8., 9. in 10. člen Poslovnika Sveta ŠOLS.

Špela Oset l. r.,
predsednica Sveta ŠOLS

Vabilo

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS