Vabilo na 56. redno sejo Sveta ŠOLS

Na svojo podbudo kot predsednica Sveta ŠOLS na podlagi 14. člena Poslovnika Sveta ŠOLS sklicujem 56. redno sejo Sveta ŠOLS. Seja bo potekala v četrtek, 11. februarja 2016, v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, predavalnica 1), s pričetkom ob 16.00.

Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov sej Sveta ŠOLS
3. Poročilo 2. člana predsedstva ŠOS s strani Sveta ŠOLS
4. Pravilnik o delitvi sredstev ŠOLS
5. Imenovanje delovne skupine za pregled izpolnjevanja pogojev iz priloge 1 Pravilnika o delitvi sredstev ŠOLS
6. Razno
*Prosim, da svetniki v primeru odsotnosti upoštevate 7., 8., 9. in 10. člen Poslovnika Sveta ŠOLS.
 
Špela Oset l. r.,
predsednica Sveta ŠOLS

Vabilo na 56. redno sejo Sveta ŠOLS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS