Vabilo na 57. redno sejo Sveta ŠOLS

Na svojo podbudo kot predsednica Sveta ŠOLS na podlagi 14. člena Poslovnika Sveta ŠOLS sklicujem 57. redno sejo Sveta ŠOLS.

Seja bo potekala v sredo, 22. junija 2016, v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede – predavalnica 20, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, predavalnica 1), s pričetkom ob 18.00. 

Predlagan dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnikov sej Sveta ŠOLS
  3. Poročilo delovne skupine za preverjanje izpolnjevanja pogojev priloge 2 Pravilnika o delitvi sredstev ŠOLS
  4. Poročilo članov NK ŠOS s strani Sveta ŠOLS
  5. Poročilo 2. člana predsedstva ŠOS s strani Sveta ŠOLS
  6. Pobude in vprašanja svetnikov
  7. Razno

*Prosim, da svetniki v primeru odsotnosti upoštevate 7., 8., 9. in 10. člen Poslovnika Sveta ŠOLS.

Špela Oset l. r.,
predsednica Sveta ŠOLS
Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS