Vabilo na 57. redno sejo Sveta Zveze ŠKIS

Na svojo podbudo kot predsednica Zveze ŠKIS na podlagi 13. člena Poslovnika Sveta Zveze ŠKIS sklicujem 57. redno sejo Sveta Zveze ŠKIS.

Seja bo potekala v sredo, 22. junija 2016, v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede – predavalnica 20, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana), s pričetkom ob 16.00.

Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov sej Sveta Zveze ŠKIS
3. Dobrodelni projekt »20 za 20«: Marko Soršak
4. Projektno poročilo Škisova tržnica 2016
5. Predlog sprememb Temeljnega akta Zveze ŠKIS
6. Imenovanje Volilne komisije za izvedbo volitev v organe Zveze ŠKIS
7. Volitve v organe Zveze ŠKIS
8. Pobude in vprašanja svetnikov
9. Razno

*Prosim, da svetniki v primeru odsotnosti upoštevate 6., 7., 8. in 9. člen Poslovnika Sveta Zveze ŠKIS.

Špela Oset l. r.,
predsednica Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS