Posamezne članice Zveze ŠKIS oz. študentski klub se združujejo v šest regij, in sicer 02 regija, 03 regija, Osrednja regija, Gorenjska regija, Dolenjska regija in Primorska regija. Regije so bile oblikovane glede na zgodovinsko združevanje študentskih klubov, in sicer na podlagi geografskih značilnosti Slovenije. Varnostni svet (VS) predstavlja vez med študentskimi klubi in Zvezo ŠKIS. Člani VS študentskim klubom pomagajo pri njihovem delovanju, zastopajo njihove interese, jim svetujejo, jih obveščajo o aktualnih zadevah in spodbujajo pri delu, hkrati pa skrbijo za regijsko povezanost. Predstavniki študentskih klubov se srečujejo na regijskih sejah, ki jih vodi in sklicuje vodja posamezne regije oziroma član VS. 

Podrobnejše naloge in pristojnosti članov VS, sestavo, administracijo (vabila in zapisniki sej) opredeljuje Pravilnik o delovanju Varnostnega sveta Zveza ŠKIS. Člani Varnostnega sveta delujejo znotraj dveh delovnih skupin, in sicer delovne skupine za pregled Kriterijev kakovosti delovanja klubov in delovne skupine za pregled izpolnjevanja pogojev za ohranitev statusa OO ŠOS.  

Na VS se lahko obrnete, ko potrebujete pomoč in podporo pri klubskem delovanju, projektih in reševanju morebitnih težav, izpolnjevanju Kriterijev kakovosti delovanja klubov, informacijah o aktualnih zadevah ter projektih Zveze ŠKIS, pomoč pri izvedbi svetniških volitvah v Svet ŠOLS in Svet Zveze ŠKIS.

 

Kontaktirate nas lahko preko e-naslov: vs.baza@skis-zveza.si ali preko spodnjih kontaktov.

Varnostni svet v študijskem letu 2019/2020 sestavljajo:

 Mark Perko (predsednik Varnostnega sveta)
– Grega Donša (vodja 02 regije)
– Vid Stropnik (vodja 03 regije)
– Jan Strajnar (vodja Dolenjske regije)
– Alen Kočar (vodja Gorenjske regije)
– Mark Dolenšek (vodja Osrednje regije)
– Sergej praček (vodja Primorske regije)

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS