VARNOSTNI SVET ZVEZE ŠKIS

Posamezne redne članice (študentski klub) se združujejo v šest regij, oblikovanih na podlagi zgodovinskega združevanja ŠOLS s posameznih geografsko zaokroženih delov RS. 6 članov Varnostnega sveta, od katerih je vsak vodja ene izmed regij, predstavlja vez med študenti s posameznega območja Slovenije in Zvezo. Klubom svetuje pri njihovem delovanju in skrbi za pretok informacij do Zveze ter obratno.

Varnostni Svet Zveze ŠKIS je za svoje delovanje odgovoren Glavnemu odboru Zveze ŠKIS in Svetu Zveze ŠKIS. Njegova specifična sestava, zapisana v Pravilniku o delovanju Varnostnega sveta Zveze ŠKIS, ga loči od ostalih organov, saj je edini ki združuje predstavnike vseh 6 regij v Sloveniji.

Varnostni svet se na tedenskih sejah odloča o zadevah glede Pridnostnega sklada, pregledov klubov za ohranitev statusa ŠOLS in o klubih samih. Poleg rednih nalog, zapisanih v Pravilniku, člani Varnostnega sveta opravljajo nadzor volitev za svetnike Sveta ŠOLS, pomagajo klubom in rešujejo morebitne spore med njimi. Skrbijo tudi za obveščanje klubov s strani ŠKIS in ŠOS ter obratno. Zvezi ŠKIS poročajo o delovanju klubov, njihovih projektih ali morebitnih problemih.

Svetniki in predsedniki posameznih klubov se srečujejo na regijskih sejah, ki jih vodi in sklicuje vodja regije oziroma član Varnostnega sveta za določeno regijo.

 

Varnostni svet v študijskem letu 2019/2020 sestavljajo:

 Mark Perko (predsednik Varnostnega sveta)
– Grega Donša (vodja 02 regije)
– Vid Stropnik (vodja 03 regije)
– Jan Strajnar (vodja Dolenjske regije)
– Alen Kočar (vodja Gorenjske regije)
– Mark Dolenšek (vodja Osrednje regije)
– Sergej praček (vodja Primorske regije)

Organi Zveze ŠKIS

Odbori Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKIS