non formal

Video animacija – zaposlitveni potencial mladih

Kulturno-Izobraževalno Društvo PiNA je okviru informacijske točke Europe Direct Koper – Capodistria izdelalo video animacijo, ki prikazuje možnosti krepitve zaposlitvenega potenaciala mladih preko spodbujanja vseživljenjskega učenja in razvijanja ključnih kompetenc. 

Kompetence posameznika opremijo s prilagodljivostjo in fleksibilnostjo ter sposobnostjo prilagajanja svojega znanja zahtevam in spremembam. Kompetenten posameznik bo znal iz nepredvidljive situacije najti ugodno rešitev. Evropski referenčni okvir določa osem ključnih kompetenc, ki jih državljani potrebujejo za svojo osebno izpolnitev, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in zaposljivost v družbi znanja:

– sporazumevanje v maternem jeziku,
– sporazumevanje v tujih jezikih,
– matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
– digitalna pismenost,
– učenje učenja,
– socialne in državljanske kompetence,
– samoiniciativnost in podjetnost ter
– kulturna zavest in izražanje.

Priporočilo Sveta o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja poudarja vlogo potrjevanja ustreznih znanj, spretnosti in kompetenc za izboljšanje delovanja trga dela, spodbujanje mobilnosti ter krepitev konkurenčnosti in gospodarske rasti.

Še posebej je priznavanje neformalno pridobljenih kompetenc pomembno času, ko se EU spopada z resno gospodarsko krizo, zaradi katere se je brezposelnost, zlasti med mladimi, močno povečala. Posameznikova neformalna znanja, izkušnje in neformalno pridobljene kompetence namreč pomenijo vir znanja, ki ga je potrebno ovrednotiti in ga ustrezno umestiti tako v izobraževalni kot delovni proces, saj lahko prav ta znanja močno izboljšajo zaposljivost in mobilnost, zlasti tistih, ki so socialno-ekonomsko prikrajšani ali nizko kvalificirani.

PiNA želi mlade in delodajalce informirati ter ozaveščati o pomenu neformalno pridobljenih kompetenc preko animacije. Preko videa, ki si ga lahko ogledate tukaj, želi mladim predstaviti možnosti krepitve njihovega zaposlitvenega potenciala, delajalce pa motivirati k zaposlovanju mladih z izkušnjami, pridobljenimi preko neformalnega učenja.

Video je posnet v angleškem jeziku, na desni strani orodne vrstice videa pa si lahko izberete slovenske podnapise.

Vir: pina.si

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS