NAŠE POSLANSTVO

Preko povezovanja in podpore pri prenosu znanja spodbujamo delovanje in razvoj študentskih klubov Slovenije ter same Zveze na nacionalni, lokalni in osebni ravni

NAŠA VIZIJA

Postali bomo zveza s frekvenčnim učenjem, konstantno napredujočim kadrom in dobrim sistemom prenosa znanja, ki bo študentske klube avtonomno spodbujal h generiranju in izvedbi idej. Z neprestanim napredkom in odločnim nastopom bomo povečali občutek pripadnosti Zvezi ter na ta način postali najpomembnejša organizacija za študentske klube.

Povezovanje in sodelovanje

Preko organizacije skupnih projektov, udeležbe aktivistov Zveze na klubskih projektih ter kakovostne komunikacije med Zvezo, pri kateri bodo imeli pomembno vlogo člani Varnostnega sveta, bomo vzpostavili večji in bolj pristen stik s klubi ter hkrati večjo povezanost in zavedanje o pomembnosti medsebojnega sodelovanja.

Zaupanje in podpora

Klubi bodo Zvezo dojemali kot zaupnico in podporo pri njihovem delovanju.

Kriterji kakovosti delovanja klubov in Namenska poraba sredstev

Z ažurno in učinkovito komunikacijo, jasno strukturo delovanja, urejenimi administrativnimi postopki, kakovostnim informacijskim sistemom, upoštevanjem dogovorov, individualnimi obiski klubov, neposredno in pravočasno pomočjo ter podporo pristojnih organov Zveze bodo klubi lahko izpolnjevali Pridnostni sklad in Namensko porabo sredstev.

Prenos znanja

S Škisovimi akademijami, prilagojenimi potrebam ter interesom klubov in aktivistov Zveze, bomo na podlagi vnaprej pripravljene analize potreb, želja in pričakovanj skrbeli za kontinuiran prenos znanja na mlajše in nove kadre ter nadgrajevali sistemizacijo dela in pridobljenih kompetenc tako na Zvezi kot na klubih.

Študentska problematika

Z upoštevanjem postavljenih vrednot in regulacije delovanja odborov ter sprejemanjem odgovornosti za dejanja bo Zveza postala pomemben in enakovreden deležnik pri pogajanjih z vlado o aktualni študentski problematiki.

Škisova tržnica

Ker Škisova tržnica brez klubov ne more obstajati, se bo tudi v njeno organizacijsko ekipo vključilo čim več klubskih aktivistov, ki bodo primarnemu namenu tega največjega projekta Zveze – na enem mestu združiti in povezati klube iz celotne Slovenije – z inovativnimi, ustvarjalnimi idejami in predlogi prinesli dodano vrednost.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS