20151114 SKIS skupscina 12

Vodstvo Zveze ŠKIS ostaja v rokah Špele Oset

Študentski klubi so v soboto, 14. novembra, na redni letni skupščini Zveze ŠKIS v Krškem izvolili vodstvo Zveze študentskih klubov Slovenije. Zvezo bo še naprej vodila dosedanja predsednica Špela Oset iz Celja, ki jo je podprlo 37 svetnikov iz lokalnih študentskih klubov.

Zveza študentskih klubov Slovenije (Zveza ŠKIS) se kot ena izmed članic Mladinskega sveta Slovenije (MSS) uvršča med najpomembnejše nacionalne projektne in izobraževalne institucije, ki zastopajo mlade v Sloveniji. Sodeluje pri pogajanjih z vlado ter s socialnimi partnerji v okviru Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) in v delovnih skupinah vlade za študentska vprašanja. Kot samostojna organizacija skrbi za smotrno in namensko delovanje kar 56 študentskih klubov oziroma društev s skupno več kot 11.000 študenti iz vse Slovenije.

Kako voditi organizacijo, ki bedi nad delovanjem tako velikega števila članov, je vprašanje, na katerega ima predsednica Zveze preprost odgovor. »S pravo ekipo je vse mogoče,« je prepričanje, ki smo ga iz ust Špele Oset že večkrat slišali. 25-letna študentka magistrskega programa je leta 2014 postala druga ženska predstavnica Zveze, katere delovanje sloni na skupini več kot 70 aktivistov, in že takrat dokazala, da se ne moti. Zmaga na volitvah je bila prvi cilj novo izvoljene ekipe, uspehi, ki so se v mandatnem obdobju 2014/15 vrstili eden za drugim, pa zgolj njena logična posledica. Izvolitev je članom ekipe namreč dala motivacijo, predvsem pa priložnost za izboljšanje delovanja Zveze.

Člani ekipe preteklega mandata so z ureditvijo notranjih aktov ter delom na področju odnosov in komunikacije s študentskimi klubi uspešno dodelali temelje za uspešno vodenje Zveze ŠKIS v prihodnosti, zato ne preseneča, da je bila lanska, nekoliko prevetrena, a še vedno visoko motivirana ekipa zopet izvoljena. Vodstvo svoje krovne organizacije so svetniki lokalnih študentskih klubov poleg predsednici Špeli Oset zaupali Simonu Šolnu (podpredsednik), Ajdi Praznik (vodja Odbora za visoko šolstvo), Martinu Retlju (vodja Odbora za socialo in zdravstvo), Niki Gerbec (vodja Mednarodnega odbora), Nini Plank (vodja Odbora za dijake), Patriciji Premrov (vodja Odbora za izobraževanje), Iliji Buzarju (administrator), Matevžu Skrbišu (blagajnik) in Vesni Arlič (vodja Operativnega dela). Ekipa namerava pridobljeno znanje in izkušnje uporabiti za dodelavo svojih primarnih ciljev ter razvoj študentskih klubov in same Zveze, hkrati pa jih prenesti na mlajši kader in posameznike, ki bodo v prihodnosti krojili usodo Zveze ter njenih članov.

Svet ŠOLS je izvolil tudi predstavnike posameznih regij, ki sestavljajo Varnostni svet Zveze ŠKIS. Varnostni svet bodo v naslednjem mandatu predstavljali Miha Zupančič, Varja Božič, Matej Šavs, Marcel Šumnik, Gregor Ugovšek in Andraž Bebar.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS