Vprašalnik: politična participacija mladih

Mladinski svet Slovenije (MSS) vabi vse mlade (med 13. in 30. letom starosti), da odgovorite na kratek vprašalnik o kompetencah in politični participaciji mladih.

Vprašalnik je pripravljen na podlagi smernic petega cikla strukturiranega dialoga. Na osnovi odgovorov bodo na MSS pripravili povzetek mnenj mladih iz Slovenije, ki bo služil za poročanje in zagovarjanje stališč slovenske mladine na Evropski mladinski konferenci v Amsterdamu (april 2016).

Odgovore zbirajo do 28. februarja 2016. Za vsa vprašanja, pomisleke in podrobnejše informacije so dosegljivi na projekti@mss.si

Za pripravljenost za sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujejo!

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS