Vprašljiva transparentnost Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije

Ljubljana, 29. 2. 2016 – V preteklem tednu so na Zvezo ŠKIS prispela pisma nezadovoljnih študentov in staršev dijakov, ki so po petih mesecih od začetka študijskega oziroma šolskega leta dobili negativen odgovor s strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Zveza ŠKIS pristojne poziva k čimprejšnji temeljiti reformi Zoisovega štipendiranja.

V preteklem tednu so na Zvezo študentskih klubov Slovenije (Zvezo ŠKIS) prispela pisma nezadovoljnih študentov, ki so po petih mesecih od začetka študijskega leta dobili negativen odgovor s strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: Sklad). Pisma so na Zvezo ŠKIS naslovili tudi zaskrbljeni starši dijakov.

Na Zvezi ŠKIS v prvi vrsti opozarjajo na problem dolgotrajne obdelave vlog za Zoisovo štipendijo, predvsem tistih prosilcev, ki so vlogo vložili na novo. Po mnenju Zveze je pet mesecev za obdelavo vlog preveč, zato odgovorne pozivajo k prestrukturiranju sistema oddajanja vlog in predlagajo prehod na elektronski način oddaje vlog, ki bi pomenil velik prihranek na času.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Sklad tudi sama poudarjata, da je Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij potrebno spremeniti in posodobiti, vendar je pristop do te situacije zelo apatičen, počasen in brez vneme. Posledice tega pa se kažejo na nezadovoljnih in zbeganih prosilcih, ki ne vedo, kaj točno se od njih pričakuje in kaj točno bo obravnavano kot izjemni dosežek.

Zveza ŠKIS je že večkrat opozorila na togost Pravilnika, še zlasti pri opisu izjemnih dosežkov, ki jih morajo prosilci za štipendijo doseči za prejem Zoisove štipendije. Po mnenju Zveze bi moral Sklad izkazati visoko mero dojemljivosti in odprtosti za najrazličnejše oblike izjemnih dosežkov ter poznati naravo tekmovanj, ki jih prosilci uveljavljajo kot izjemni dosežek. Iz pisem, naslovljenih na Zvezo ŠKIS, je moč razbrati, da uslužbencem Sklada podrobnosti in narava tekmovanj niso poznane, točke za izjemne dosežke pa tako podeljujejo po občutku. Tako so Zoisove štipendije na primer podeljene tistim, ki kot izjemni dosežek navedejo dober uspeh na tekmovanju s skupno 14 tekmovalci, brez štipendije pa ostaneta fant, ki je na državnem tekmovanju za srebrno Preglovo priznanje dosegel najvišji rezultat, ali dekle, ki je na mednarodnem glasbenem tekmovanju dosegla zlato priznanje.

Špela Drobnič, članica Odbora za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS: “Na Zvezi ŠKIS medresorsko delovno skupino pod vodstvom MDDSZ, ki bi morala prenovo štipendiranja nadarjenih pripraviti v roku enega leta po sprejemu ZŠtip, pozivamo, naj se resno loti dela in čimprej uredi področje Zoisovega štipendiranja na način, da bo štipendija res predstavljala nagrado in podporo tistim, ki izkažejo izjemne talente, znanje in potencial na različnih področjih. Nenazadnje bodo tako tudi Zoisove štipendije upravičile svoj namen.”

Več informacij:
Špela Drobnič – članica Odbora za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS
031 762 526

 

 

 

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS