Vračilo prispevkov za prvo zaposlitev

S 1. julijem 2015 lahko delodajalci, ki imajo za nedoločen čas zaposlenega mlajšega od 26 let ali mamo, ki skrbi za otroka, starega do treh let starosti, uveljavljajo vračilo prispevkov.

Delodajalci lahko vračilo prispevkov delodajalca uveljavljajo za:

– mlade, ki še niso dopolnili 26. leta starosti, ali
– mame, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti.

Pogoj za uveljavljanje vračila prispevkov je, da je bila pogodba o prvi zaposlitvi sklenjena po 1. 7. 2013. Pri istem delodajalcu morate ostati zaposleni najmanj 2 leti neprekinjeno.

Vračilo prispevkov delodajalca znaša:

– 50 % prispevkov za prvo leto zaposlitve in

– 30 % prispevkov za drugo leto zaposlitve.

Delodajalci so upravičeni do vračila prispevkov delodajalca, če za celotno obdobje, za katero uveljavljajo vračilo, v celoti plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Delodajalci lahko vračilo prispevkov uveljavljajo na podlagi vloge, ki jo predložijo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Vlogo predložijo za nazaj. Oddati jo morajo v 3 mesecih potem, ko se je izteklo drugo leto od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. 

Delodajalci niso upravičeni do vračila prispevkov, če so za vašo zaposlitev že uveljavili vračilo prispevkov oziroma enakovredne olajšave na podlagi drugih predpisov.

Več informacij je na voljo tudi pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije: www.zpiz.si.

 

Vir: ess.gov.si

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS