Za zdravje mladih!

»Za zdravje mladih« je projekt, financiran s strani Norveškega finančnega mehanizma, ki poteka med januarjem 2015 in aprilom 2016. V projektu sodelujejo Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Zveza tabornikov Slovenije, Mladinski svet Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje in RTVSLO.

Splošni cilj projekta je zmanjšanje ali preprečitev bolezni, povezanih z življenjskim slogom, pri otrocih in mladih, specifično pa bo projekt deloval kot celostna obravnava na vseh ključnih področjih zdravega življenjskega sloga.

V okviru projekta bodo pripravljene strokovne podlage o stanju na področju zdravja med otroki in mladimi, izvedena kakovostna usposabljanja za mladinske delavce, vpeljani programi promocije zdravja za otroke in mlade, vključeni pa bodo tudi starši kot podporna ciljna skupina. Za programe bodo pripravljena posebna programska orodja, ki bodo po koncu projekta omogočala nadgradnjo in/ali nadaljevanje ter bodo dostopna vsem zainteresiranim na tem področju.

V teku sta že raziskavi o programih, ki jih izvajajo mladinske organizacije ali organizacije za mlade za svoje člane ali širšo populacijo ter njihovem odnosu do zdravja in zdravega življenjskega sloga.

Pri tokratni anketi se zbirajo mnenja mladih (15 – 29 let) – članov mladinskih organizacij oz. organizacij za mlade – na področju zdravja in zdravega življenjskega sloga.

Anketa se nahaja na povezavi, za reševanje pa je potrebnih 5-10 minut časa.

Organizacije lahko izpolnijo tudi anketo o krepitvi zdravja v mladinskem sektorju. 

Vabljeni k reševanju!

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS