Zoisova štipendija

Zoisove štipendije so namenjene dijakom in študentom ob doseganju izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanju dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

 

 

 

Pogoji za prvo pridobitev Zoisove štipendije

Zoisovo štipendijo lahko prvič pridobite študentje, ki ustrezate splošnim pogojem in ste dosegli izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti in hkrati ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

 

 

– Ste zlati maturant ali ste imeli v zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno najmanj 4,10 (za študenta v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja)

 

ali

 

– ste imeli v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,5 ali ste bili v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na doseženo povprečje uvrščeni med najboljših 5 % v svoji generaciji – velja za študente od drugega letnika dalje.

 

 

 

Pogoji za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Upravičenci do Zoisove štipendije morate za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije na istem izobraževalnem programu za vsako šolsko ali študijsko leto izkazati vpis v višji letnik in doseženo povprečno oceno minimalno 8,5 ali izjemni dosežek.

 

 

 

SPREMEMBE ZA ŠTUDIJSKI LETI 2020/21 IN 2021/22: Tudi na področju Zoisovega štipendiranja so zaradi epidemije koronavirusa veljavni ukrepi mirovanja in odloga vračila, kot je to navedeno za državne štipendije. Za to mora štipendist pri štipenditorju (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad) za podaljšanje roka z ustreznimi dokazili zaprositi pred iztekom roka za plačilo. Dodatno je spremenjen način uveljavljanja izjemnih dosežkov za študijski leti 2020/2021 in 2021/2022.

 

 

 

V šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021:

  • se uveljavljajo izjemni dosežki, doseženi v študijskih letih 2017/18 in 2018/19,
  • se uveljavlja znanstvenoraziskovalna naloga ali znanstveni prispevek, objavljen v študijskih letih 2018/19 in 2019/20,
  • se lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je ali bi ga lahko štipendist uveljavljal v letu 2019/20, če je dosežen na isti ravni izobraževanja.

 

 

 

V šolskem oziroma študijskem letu 2021/22:

  • se uveljavljajo izjemni dosežki, doseženi v šolskih oziroma študijskih letih 2018/19 in 2020/21.

 

 

 

Višina Zoisove štipendije

Višina Zoisove štipendije je 143,36 € za študenta, ki se izobražuje v Sloveniji, in 286,72 € za študenta, ki se izobražuje v tujini. Štipendistu pripadata tudi dodatka:

  • dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 81,92 € (bodite pozorni na to, da začasno prebivališče prijavite najkasneje do 1. oktobra – zaradi upravičenosti do dodatka),
  • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 51,20 €.

 

 

 

Kako do prejemanja Zoisove štipendije?

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij vsako leto junija objavi Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Objavo razpisa lahko spremljate na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

 

 

Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu ZŠtip-1 in v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije predložiti najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2019/2020. Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 je dostopna na prej omenjeni spletni strani  Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

 

 

Del razpisne dokumentacije je Vloga za uveljavitev pravice oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Vlogo izpolnite in jo skupaj s prilogami, ki so navedene v razpisu, priporočeno pošljete ali osebno vložite na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija«, najkasneje do roka, določenega v razpisu. Za študijsko leto 2020/21 je to 7. oktober 2020.

 

 

Več informacij o pridobitvi Zoisove štipendije:

 

 

 

 

 

Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS