Zveza ŠKIS je za pripravništva v socialnem varstvu pripravljena stopiti na ulice

Zveza študentskih klubov Slovenije podpira študentsko skupino za ureditev pripravništev, ki si prizadeva za ureditev obveznega pripravništva v socialnem varstvu. Zahteva po razpisanih plačanih pripravništvih za diplomante, ki že od leta 2013 niso imeli možnosti opravljati obveznega pripravništva, je povsem legitimna. Obenem se na Zvezi ŠKIS sprašujemo, kako je država lahko dopustila takšno anomalijo izobraževalnega sistema. V kolikor bo ministrstvo padlo še na naslednjem roku izpita socialne države, se bo Zveza ŠKIS pridružila prizadevanjem študentske skupine za ureditev pripravništev tudi na ulici.

Na Zvezi ŠKIS menimo, da je nedopustno, da diplomanti socialnega dela sploh nimajo možnosti opravljati pripravništva, ki pa je pogoj za opravljanje strokovnega izpita. Šele slednje jim omogoča iskanje zaposlitve na tem področju, kar pomeni, da mladi tako ne morejo doprinesti k stroki za katero so se izobraževali. Nenazadnje to prinaša veliko škodo tako mladim kot tudi panogi in družbi nasploh.

Posebej zaskrbljujoč je razlog za nastalo situacijo: ker so na tem področju volonterska pripravništva kot edina izrecno prepovedana, so študenti socialnega dela enostavno ostali brez pripravništev. Na Zvezi ŠKIS se sprašujemo, kako je lahko socialna država tako pogrnila na izpitu enakih možnosti in sama ustvarila neenake pogoje za študente socialnega dela?

Kljub prizadevanjem Vlade Republike Slovenije za ureditev opravljanja obveznih pripravništev in prepoved volonterskih pripravništev je potrebno urgentno ukrepanje, ki bo zagotovilo financiranje plačanih pripravništev, predvsem pa splošno zavedanje, da zastonjsko delo v obliki volonterskega pripravništva predstavlja kršenje človekovih pravic in spodkopavanje dostojanstva mladih, ki vstopajo na trg dela.

Zveza ŠKIS podpira in se pridružuje prizadevanjem študentske skupine za ureditev pripravništev ter upa, da bodo njihove preproste zahteve izpolnjene v najkrajšem možnem času. V kolikor bo ministrstvo padlo še na naslednjem roku izpita socialne države, se bo Zveza ŠKIS pridružila prizadevanjem študentske skupine za ureditev pripravništev tudi na ulici.

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS