Zveza ŠKIS objavlja razpis za donacije

Na podlagi 29. člena Pravilnika o finančnem poslovanju Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS Glavni odbor Zveze ŠKIS objavlja razpis za donacije v višini 21.000€. Na razpis se lahko prijavijo klubi s statusom ŠOLS, ki so neuspešno kandidirali na razpisu Študentske organizacije Slovenije leta 2013 ( Razpis Študentske organizacije Slovenije za sofinanciranje študentskih projektov, ki jih izvajajo organizacije, ki se financirajo iz 88. in 89. člena Študentske ustave). Klubi morajo prošnje za donacijo poslati priporočene na sedež Zveze ŠKIS ali elektronsko na naslov info@skis-zveza.si in sicer najkasneje do vključno 6. julija 2013. Vsak klub lahko na razpis prijavi največ 5 projektov. Donacije so namenjene predvsem financiranju kulturnih, športnih, izobraževalnih in socialnih obštudijskih dejavnosti. Vsak prosilec mora svoji prošnji za donacijo obvezno priložiti seznam največ petih (5) projektov za katere želi sofinanciranje, ter kratek opis in finančno konstrukcijo teh projektov. Finančna konstrukcija naj vsebuje tudi podatek za koliko sredstev prosilec na razpisu zaproša. V skladu z 30. členom Pravilnika o finančnem poslovanju bo prispele prošnje pregledala 5 članska komisija imenovana s strani GO Zveze ŠKIS. Prosilci bodo o rezultatih razpisa obveščeni v skladu s Pravilnikom o finančnim poslovanju Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS in sicer najkasneje do 6. avgusta 2013. Za vse dodatne informacije glede razpisa se zainteresirani lahko obrnete na elektronski naslov andraz.siler@skis-zveza.si.

Pravilnik o finančnem poslovanju Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS