Zveza ŠKIS objavlja razpise za projekte

Vodstvo Zveze ŠKIS si v novem mandatu še posebej prizadeva za večjo povezanost s klubi. Z namenom spodbujanja njihovega delovanja, kreativnosti in raznolikosti na različnih področjih, predvsem pa z namenom povezovanja s klubi preko soorganizacije njihovih projektov, Zveza ŠKIS v letu 2015 objavlja razpise za organizacijo in izvedbo projektov na področju kulture, sociale, izobraževanja ter za izvedbo mednarodnih projektov.

Projekt, ki mora biti samostojen in potekati v časovnem okviru od 1. aprila do 30. septembra 2015 (z izjemo prvih 14 dni v mesecu maju 2015), lahko na razpis prijavijo izključno samo člani Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS (študentski klubi).

Več o pogojih za prijavo ter organizacijo in izvedbo projektov na različnih področjih vsebujejo razpisi v priponkah.

Organizator projektov mora meddrugim zagotoviti pester program, ustrezne prireditvene prostore, ter končno poročilo o projektu. Prednost bodo seveda imeli prijavitelji z jasno vizijo projekta in pomenom pridobljenih sredstev, z raznolikim oziroma pestrim programom, upoštevalo pa se bo tudi način in obliko promocije programa.

Prijavitelji morajo za izvedbo aktivnosti zagotoviti vsaj 50 % lastnega finančnega vložka, pri čemer bo Zveza ŠKIS, na podlagi obsežnosti projekta, organizatorju zagotovila do največ 500 EUR.

Vlogo oziroma prijavni obrazec (v priponki) je z vsemi zahtevanimi prilogami potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Zveza ŠKIS, Parmova 53, 1000 Ljubljana, s pripisom ‘Prijava na razpis – ne odpiraj’. Rok za oddajo je 2. marec 2015 (velja poštni žig).

Rezultati razpisa bodo znani do najkasneje 16. marca 2015, izbrani prijavitelji pa bodo o izboru pisno obveščeni. Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na: vesna.arlic@skis-zveza.si

Razpis_socialni projekt
Razpis_izobraževalni projekt
Razpis_kulturni projekt
Razpis_mednarodni projekt
Prijavni obrazec
Končno poročilo

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS