Zveza ŠKIS poziva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti h korektnemu delovanju

Na Zvezi ŠKIS so z današnjim dnem na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovili javno pismo, v katerem opozarjajo na nepravilnosti pri odločanju o Zoisovih štipendijah. Kljub neupoštevanju mnenja Urada varuha človekovih pravic in pobud Zveze ŠKIS se ministrstvo ni odzvalo, ogromno študentov pa je ob tem bilo oškodovanih. Tako Zveza ŠKIS poziva ministrstvo, da se postavi na stran pravne države in upošteva predpise.

Zveza študentskih klubov Slovenije je danes na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, oziroma njeno novo ministrico, naslovila javno pismo, v katerem jo opozarja na nepravilnosti, ki so se, oziroma se še dogajajo pri odločanju o Zoisovih štipendijah.

V njem ministrico Andrejo Kopač Mrak opozarja na samovoljno ravnanje ministrstva in Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendij, ki deluje pod njegovim okriljem. Slednje je, tako kot tudi Zavod za zaposlovanje RS, ki tudi še skrbi za nekatere Zoisove štipendiste, z objavo novice na spletni strani spremenilo kriterije za pridobitev dodatka za bivanje tako, da je velik delež Zoisovih štipendistov ostal brez njega. In to kljub temu, da za tako dejanje pravne podlage v veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih, ki urejajo področje štipendiranja ni. Prav tako je prišlo do velikih zamud pri izdajanju odločb o prejemanju štipendije, saj nekateri štipendisti (ki bodo do štipendije upravičeni) za letošnje leto še niso prejeli prvega nakazila. Medtem je minila polovica študijskega leta, prav tako pa je šla mimo polovica stroškov, ki jih ima študent s študijem.

Zaradi vseh nepravilnosti so se oškodovani štipendisti združili in 10. januarja pred ministrstvom protestirali proti samovoljnemu in protipravnemu delovanju institucij, odgovornih za odločanje o Zoisovih štipendijah in naleteli na gluha ušesa. Na gluha ušesa je na ministrstvu naletel tudi Urad varuha človekovih pravic, ki je na pobudo Zveze ŠKIS preučil letošnjo prakso odločanja o Zoisovih štipendijah. Obrazložitve načina odločanja s strani ministrstva ni prejel, je pa podal mnenje, da tovrstno odločanje o dodatku za bivanje ni sprejemljivo.

Aljaž Petek, odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS: »Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zato pozivamo, da se kot drugostopenjski organ, ki odloča o pritožbah glede obeh nepravilnosti, postavi na stran pravne države in upošteva predpise, ki urejujejo področje štipendiranja. Na ta način pa odloča v skladu s prakso, ki je veljala do letošnjega šolskega oziroma študijskega leta in je v skladu z veljavno zakonodajo.«

Javno_pismo_MDDSZ1.pdf

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS