Zveza ŠKIS z novim predsednikom

V soboto, 24. 11. 2012, je Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti na svoji redni letni skupščini izvolil novo vodstvo Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS. Koordinacijo študentskih klubov in Zveze ŠKIS je tako prevzel Jaka Bassanese. Ekipa želi v prihodnjem mandatu svojo pozornost nameniti predvsem organizaciji kakovostnih izobraževanj za klubske aktiviste ter študentskim klubom nuditi vso informacijsko podporo.

V soboto, 24. 11. 2012, je v Krškem potekala 43. redna skupščina Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Zveze študentskih klubov Slovenije, kjer so svetniki posameznih študentskih klubov soglasno izvolili novo vodstvo. Predsednik Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS je tako postal Jaka Bassanese, 24-letni študent trženja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V Glavni odbor so bili izvoljeni še Žan Delopst kot podpredsednik, blagajnik Dare Dolenc, administrator Matija Buzar ter člani Marko Ruperčič, Adisa Dizdarević, Martin Retelj, Timotej Vitez in Tamara Meško.

Cilj nove ekipe je vzpostaviti učečo se organizacijo, ki bo skrbela za kontinuiran prenos znanj iz generacije v generacijo, ter vzdrževati in sproti nadgrajevati obstoječe kompetence aktivistov študentskih klubov. Zveza ŠKIS bo v prihodnjem mandatu vzpostavila sistem izobraževanj in projektov, ki bodo spodbujali sodelovanje študentskih klubov. Poleg namenskih izobraževanj pa želi novoizvoljena ekipa tekom leta strokovno izobraziti tako imenovan bazen trenerjev, ki bodo kasneje nudili pedagoške usluge študentskim klubom.

Jaka Bassanese: »Izobraževanje, povezovanje, vzajemno sodelovanje in dobra komunikacija so veščine, ki jih morajo pridobiti vsi klubski aktivisti ter tudi aktivisti Zveze ŠKIS. To je še posebej pomembno v obdobju, ko morajo študentske organizacije zaradi zmanjšanja sredstev prestrukturirati in skrbno načrtovati porabo svojih sredstev tudi v naprej. Zato bo Zveza ŠKIS še bolj koncentrirano in poglobljeno skrbela za prenos znanja na mlajše aktiviste, nadgradnjo znanja obstoječih aktivistov, nadgradila samoregulacijo študentskih klubov ter posledično vplivala na dvig kakovosti delovanja in za učinkovito in namensko porabo sredstev Študentske organizacije Slovenije.«

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS