Zveza študentskih klubov Slovenije vsebinsko podpira akcijo Mi smo Univerza, a ostaja na ravni dialoga

Ljubljana, 24. november 2011 – Zveza študentskih klubov Slovenije se vsebinsko pridružuje izpostavljeni problematiki visokega šolstva s strani Mi smo Univerza, vendar pa pri delovanju ostaja zgolj na ravni dialoga.

Tako kot Zveza ŠKIS tudi delovanje študentskih klubov namenja svojo pozornost zastopanju pravic študentov in študentk v Sloveniji. Široko delovanje v lokalnih okoljih študentskim klubom daje moč pridobiti mnenja o študijskih problematikah s strani lokalnega prebivalstva in s strani prav vseh študentov v Sloveniji. Tako se tudi Zveza ŠKIS zaveda slabega finančnega položaja študentov, potrebe po vsebinski prenovi bolonjskega sistema ter podpira brezplačen študij in večjo vključenost študentov pri oblikovanju študijskega procesa, zadržana pa ostaja le glede načina opozarjanja na probleme. Ne želi ovirati izobraževalnega procesa tistim študentom, ki si tega želijo, in kratiti njihovih že obstoječih pravic.

 

Predsednik Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS Matic Sušnik poudarja: »Že vse od začetka implementacije Bolonjske reforme smo opozarjali na realizacijo zgolj formalne plati sprememb, medtem ko sta vsebinska in socialna plat zapostavljeni. V ključnih vsebinskih točkah se zato popolnoma strinjamo z gibanjem Mi smo Univerza, le da naša smer delovanja ostaja dialog. Potrebne so takojšnje spremembe, ki bodo izboljšale visokošolski proces in študij približale študentom.«

Kontaktna oseba:

Sanja Kropec – odnosi z javnostmi
E-pošta: sanja.kropec@skis-zveza.si
Telefon: 031 590 060

SM_24_11_2011_ZvezaSKIS.docx

Sledite nam na Instagramu @ZVEZA_SKISin Facebooku @ZVEZA.SKIS