Odbor za izobraževanje

overlay-image

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS ali krajše OZI je eden izmed odborov Zveze ŠKIS, ki z izobraževalnimi projekti in organizacijo delavnic za klube skrbi za stalen napredek klubskih aktivistov ter za prenos znanja.

Projekti, ki jih izvajamo, so:

  • IZOPOP,
  • HOW TO (bivša Urgentna škisova akademija),
  • Klubi za klube,
  • tehnične akademije in
  • trening trenerjev.

S projekti in izobraževanji pripravljamo ter izobražujemo aktiviste študentskih klubov za uspešno in kakovostno delovanje kluba, spodbujamo prenos znanja starejših aktivistov na nove in podpiramo ter tvorimo neformalno izobraževanje med študenti. Osrednji cilji Odbora za izobraževanje Zveze ŠKIS so vestna skrb za učinkovito neformalno izobraževanje aktivistov študentskih klubov in Zveze ŠKIS, ozaveščanje o novostih na področju izobraževanja ter s svojim delovanjem spodbuditi samoiniciativno željo po znanju. Podpiramo tudi zunanja izobraževanja, ki jih klubi organizirajo sami in nam o njih poročajo. Sestajamo se na sestankih, na katerih usklajujemo delavnice, trenerje in se pogovarjamo o izboljšanju sistemov ter organizacije. Vsi klubi morajo vsako leto doseči zadostno število ur izobraževanj, zato je Odbor za izobraževanje pomemben del delovanja vsakega kluba. 

Poseben del odbora je Bazen trenerjev Zveze ŠKIS. Ta združuje več kot 35 usposobljenih trenerjev, ki izvajajo različne oblike izobraževanj z uporabnimi znanji, ki so v prvi vrsti namenjena aktivistom študentskih klubov in njihovim članom. Vodja bazena in glavni trener je Niki Kuhar.

Odbor in bazen trenerjev sta stalno dostopna na izobrazevanje@skis-zveza.si ali na elektronskih naslovih vodij. Klubi se lahko na nas obrnete z željami in predlogi, izkušeni trenerji pa bodo za vas pripravili najbolj optimalno delavnico. Ker se zavedamo, da se trendi na področju izobraževanj, študentskega organiziranja in specifičnih potreb posameznih klubov spreminjajo, smo delavnice vedno pripravljeni prilagoditi klubskim potrebam.


ODBOR ZA IZOBRAŽEVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024 SESTAVLJAJO:


OPIS PROJEKTOV:

How to:
How to je projekt, ki ga februarja in marca izvajamo v sodelovanju z Varnostnim svetom Zveze ŠKIS in člani Nadzorne komisije ŠOS pred vsakoletnimi pregledi Kriterijev kakovosti delovanja klubov in letnim poročanjem Študentski organizaciji Slovenije. Osrednji namen je udeležencem predstaviti teme in procese, ki so se v preteklosti izkazali za težavne. Poleg tega v projekt vedno vključimo tudi delavnico s tematiko, vezano na delovanje kluba, za katero aktivisti izkažejo interes oz. potrebo.

IZOPOP
Projekt Izobraževalni popoldnevi (IZOPOP) predstavlja enega izmed naših največjih projektov, ki ga brez prekinitev v aprilu izvajamo že več kot deset let. V sklopu tega projekta poskušamo udeležence opolnomočiti z mehkimi veščinami, ki jim bodo koristile v klubskem in vsakdanjem življenju. Poleg trenerjev na izobraževanja povabimo tudi zunanje goste, ki s svojimi izkušnjami doprinesejo k izbranim vsebinam. Da se ne poslužujemo le klasičnih izobraževanj, smo v letu 2021 v sklopu IZOPOP-a lansirali prvi Škisov podkast o aktualnih temah, v letu 2022 pa smo začeli z izvedbo okroglih miz. Tudi v bodoče želimo vnesti čim več novosti, ki vas bodo interesirale.

Trening trenerjev
Projekt, ki ga izvajamo vsako drugo leto, je namenjen pridobivanju novih trenerjev in razvijanju kompetenc, ki so za člane Bazena trenerjev Zveze ŠKIS nujne. Skozi večdnevno strnjeno izobraževanje se udeleženci naučijo veščin, ki jim koristijo pri izvajanju izobraževanj različnih oblik.

Jesenska tehnična akademija
Jesenska tehnična akademija (JTA) se praviloma odvija oktobra ali novembra. Že iz imena je razvidno, da v sklopu tega projekta poskušamo udeležencem približati nekoliko bolj tehnične vsebine. Delavnice so zasnovane tako, da udeležencem koristijo pri klubskem delu, pomagajo pa jim lahko tudi pri študiju ali nadalje pri karierni poti. V preteklih letih smo zato spoznavali izdelavo spletnih strani v WordPressu, usvajali razne trike v Excelu in urejali slike v Photoshopu.

Klubi za klube
Glavni cilj Odbora za izobraževanje je – poleg izobraževanja klubovcev – povezovanje aktivistov klubov in Zveze ŠKIS. Klubovci namreč najbolje veste, s katerimi problemi se soočate in na kakšen način jih lahko rešite. Tako je projekt Klubi za klube (KZK) namenjen predvsem medsebojni izmenjavi izkušenj ob prisotnosti facilitatorja. Ker se na tem projektu aktivisti med seboj spoznate in se veliko naučite od drugih klubov, bi v bodoče ta projekt radi razširili v strnjen dvodnevni dogodek.

Izobraževanja študentskih klubov
Odbor za izobraževanje z rednimi izobraževanji skrbi za povezavo med Zvezo ŠKIS in študentskimi klubi. Skozi leto aktivistom klubov nudi do 5 oz. 15 ur brezplačnih delavnic, treningov, predavanj, teambuildingov in delovnih dni na raznih področjih, pomembnih tako za delovanje klubov kot tudi za osebno rast. Za lažjo izbiro smo pripravili katalog izobraževanj in portfolio trenerjev Zveze ŠKIS.

Izobraževanja Bazena trenerjev
Izvajamo intervizijske delavnice, skupna izobraževanja z bazeni trenerjev drugih mladinskih organizacij, teambuildinge, neformalna izobraževanja in druženje Bazena trenerjev. Poleg izvajanja delavnic v naši organizaciji pa trenerje tudi sproti obveščamo o raznih zunanjih izobraževanjih, ki jih izvajajo partnerske organizacije.Naročilo in poročilo izobraževanj

Obrazec za zunanja izobraževanja

Ste za svoje aktiviste na klubu izvedli izobraževanje? O opravljenem zunanjem izobraževanju lahko poročate s pomočjo tega obrazca.

Izvedba izobraževanj za študentske klube

Izvedbo klubskih izobraževanj lahko hitro in enostavno naročite preko tega obrazca. Izberete želeno temo ter nam sporočite vaše želje in potrebe.

Trenerji Zveze ŠKIS

Bazen trenerjev, ki deluje v okviru Odbora za Izobraževanje Zveze ŠKIS, je eden ključnih temeljev pri zagotavljanju kakovostnega izobraževanja in podpore študentskim klubom Slovenije. V okviru Odbora za izobraževanje je na letni ravni izvedenih več kot 400 izobraževalnih ur, ki jih v celoti pokrijejo naši usposobljeni trenerji. Bazen trenerjev sestavlja 28 aktivnih članov z dolgoletnimi izkušnjami z različnih strokovnih področij. Večina trenerjev tudi aktivno sodeluje oz. je sodelovala v svojem lokalnem študentskem klubu, kar zagotavlja kakovosten prenos znanja. Zaradi lastnih izkušenj z delovanjem v študentskem klubu lahko trenerji vsebino strokovnega področja pri pripravi izobraževanj in delavnic ustrezno aplicirajo na problematiko študentskih klubov. S prenosom znanj, izkušenj in kompetenc uspešno odgovarjajo na potrebe klubov ter s tem zagotavljajo nenehen napredek in vodenje študentskih klubov na višjem nivoju. Izobraževanja so zastavljena na interaktiven način, vključujejo veliko praktičnih vsebin ter odprtih debat, kar udeležence spodbuja k aktivnemu sodelovanju. Udeleženci so vključeni v sooblikovanje izobraževanj na način podajanja pričakovanj, povratnih informacij in predlogov za izboljšave. Delavnice tako navdajata sproščeno vzdušje in študentska vedrina.

Sortiraj trenerje po področjih
Tilen Lah
Tilen Lah
Adobe orodja
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Oblikovanje karierne poti
Organizacija dela
Osebnostna rast

Tilen je zadnjih deset let kot trener in avtor najbolj aktiven na področjih vodenja/upravljanja timov, procesov demokracije, marketinga, fasilitiranja in izobraževanja izobraževalcev. Navdušuje ga motivacija z igrifikacijo ter optimizacija procesov in komunikacij. Z neformalnim izobraževanjem in mladinskim delom se je seznanil pred približno dvajsetimi leti kot tabornik in od takrat pomagal številnim posameznikom in organizacijam narediti korak naprej v doseganju svojega potenciala. Rad združuje podobno misleče ljudi in organizira dogodke, kot so TEDx pogovori, konference ali že samo skupinska srečanja s ljudmi, ki jih družijo podobni interesi. Pragmatični sanjač, ki želi spremeniti svet po en "nemogoč" korak naenkrat.

Samo Okorn
Samo Okorn
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Microsoft orodja
Organizacija dela
Osebnostna rast
Spletne aplikacije in družbena omrežja

Samo je diplomirani inženir informatike in računalništva. Na Študentskem klubu Groš je opravljal funkcije blagajnika, svetnika in mentorja dijaške sekcije. Zadolžen je bil tudi za digitalizacijo poslovanja in dokumentacije kluba. Navdušuje ga digitalizacija procesov in drastično izboljšanje učinkovitosti delovanja, ki ga ta prinese. Poleg vsebin IT pa ga zanima tudi organizacija večjih dogodkov in spremljanje aktualne slovenske glasbene scene. Večni klubovec, ki rad pomaga klubovcem graditi nove zgodbe.

Urša Leban
Urša Leban
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Oblikovanje karierne poti
Organizacija dela
Osebnostna rast
Splošna orodja za delovanje kluba (lokalno in širše)

Urša je magistrica psihologije, ki je z aktivnim udejstvovanjem v mladinskem sektorju v zadnjih desetih letih zavzeto nadgrajevala veščine in znanja s področja neformalnega izobraževanja, zlasti mehkih veščin. V dijaških letih se je pridružila Klubu tolminskih študentov, kasneje nadaljevala na Zvezi ŠKIS ter dve leti opravljala delo članice Upravnega odbora Evropske študentske organizacije. Je članica treh bazenov trenerjev, poleg škisovega tudi bazena Mladinskega sveta Slovenije in Društva študentov psihologije Slovenije. Prav zaradi številnih bogatih izkušenj dela s študentskimi klubi ter drugimi skupinami mladih se rada poglablja v pomembnost komunikacije, dinamiko procesov in odnosov v ekipi, teambuilding aktivnosti, vodenje in mentoriranje ter v druge mehke veščine. Kot pravi psihologinji pa so ji pomembne tudi vsebine duševnega zdravja ter osebnostne rasti posameznika.

Liza Kožar
Liza Kožar
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Microsoft orodja
Organizacija dela
Osebnostna rast
Splošna orodja za delovanje kluba (lokalno in širše)

Z delom trenerja v mladinskem sektorju se je spoznala na Klubu koroških študentov. Zaradi izjemnega zanimanja za področje se je leta 2021 priključila Bazenu trenerjev Zveze ŠKIS. Najbolj aktivna je na področju timskega dela, komunikacije, projektnega vodenja in teambuildingov. Prav tako pa jo zanima področje mladinske in lokalne politike.

Maša Androjna
Maša Androjna
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Marketing
Oblikovanje karierne poti
Osebnostna rast
Splošna orodja za delovanje kluba (lokalno in širše)

Maša prihaja s Študentskega kluba GROŠ, dve leti pa je sodelovala tudi na Zvezi ŠKIS. Kot trenerka je aktivna v bazenu Zveze ŠKIS in bazenu MSS, njena glavna področja pa so projektno vodenje in strateško načrtovanje, PR in promocija, vodenje in timsko delo ter različni vidiki dela z ljudmi. Kot psihologinja se rada spopade tudi s kakšno delavnico na temo duševnega zdravja, kot HR-ovka pa z veseljem pomaga mladim pri snovanju prvih korakov njihovih kariernih poti. Navdušuje jo priprava delavnic z dodano vrednostjo z uporabo novih, ustvarjalnih metod, kjer udeleženci košček delavnice odnesejo s seboj – pa naj bo to v fizični obliki ali pa v obliki vtisa, nove izkušnje.

Anamarija Ahlin
Anamarija Ahlin
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Marketing
Oblikovanje karierne poti
Organizacija dela
Osebnostna rast
Splošna orodja za delovanje kluba (lokalno in širše)

Anamarija Ahlin je študentka magistrskega programa Trženje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V študentskem organiziranju je aktivna že od dijaških let. V Študentskem klubu GROŠ je bila med leti 2019 in 2022 predsednica kluba, pred tem pa je izkušnje nabirala na funkcijah vodje družbenih omrežij, vodje projektov ter sekretarke kluba. Kasneje se je kot odbornica pridružila tudi Odboru za izobraževanje Zveze ŠKIS. Delo v mladinskih organizacijah ji je zelo blizu in z veseljem deli svoje izkušnje in pridobljeno znanje z novimi nadobudnimi dijaki ter študenti. Zaradi svoje karierne poti je vešča v marketinških trikih, organizaciji večjih dogodkov ter pridobivanju sponzorstev.

Nina Plank
Nina Plank
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Marketing
Organizacija dela
Splošna orodja za delovanje kluba (lokalno in širše)

Nina svoje znanje in izkušnje deli predvsem na področju organizacije dogodkov, marketinga in sodelovanja s sponzorji. S slednjim se namreč ukvarja že več kot 10 let. Njeni začetki segajo v delovanje v lokalnem okolju ter študentskem organiziranju, kjer je na najvišji funkciji delovala kot predsednica Zveze študentskih klubov Slovenije. V svoji karieri je delovala na področjih, kot so PR ter vodja marketinga v različnih športnih klubih, vodja projektov pri agenciji za organizacijo dogodkov ter neodvisno kot skrbnica družbenih omrežij različnih podjetij. Kot predavateljica je začela svoje znanje in izkušnje deliti še v času delovanja na Zvezi ŠKIS, natančneje v začetku leta 2017. Skupno pa je opravila že več kot 100 ur predavanj in delavnic.

Miha Zupančič
Miha Zupančič
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Oblikovanje karierne poti
Organizacija dela
Splošna orodja za delovanje kluba (lokalno in širše)

Miha Zupančič je v mladinskem sektorju prisoten že skoraj deset let. Svojo pot je začel kot aktivist na Klubu študentov občine Trebnje, kjer je kmalu postal predsednik. Skupaj z ostalimi mladinskimi društvi so obudili in ponovno zagnali Trebanjski mladinski svet. Na nacionalni ravni je postal aktiven na Zvezi študentskih klubov Slovenije, kjer je zaključil svoje delovanje kot predsednik te organizacije. Na Študentski organizaciji Slovenije je bil član predsedstva in vodja Odbora za mednarodno sodelovanje. Kot delegat Študentske organizacije Slovenije je sodeloval tudi v aktivnostih Evropske študentske organizacije. Mihova največja strast je organizacija različnih projektov. Največja projekta, pri katerih je sodeloval, sta bila Festival ŠVIC in Škisova tržnica. Pred kratkim pa se je Miha kot predsednik Mladinskega sveta Slovenije v prvi vrsti posvečal zagovorništvu mladih, saj je želel tudi širši javnosti pokazati, kako nujno potrebno je, da so mladi slišani in upoštevani, saj so ključni gradniki sedanje in prihodnje družbe.

Nika Bukovšek
Nika Bukovšek
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Marketing
Oblikovanje karierne poti
Osebnostna rast
Spletne aplikacije in družbena omrežja
Splošna orodja za delovanje kluba (lokalno in širše)

Nika je magistrica profesorica socialne pedagogike, ki je v študentskem organiziranju aktivna od leta 2018. Svojo pot je začela kot članica in nato tudi vodja Odbora za socialo in zdravstvo, v mandatu 2022/23 pa je prevzela koordiniranje vsebinskih odborov (področje sociale in zdravstva, mednarodno področje in področje šolstva) na Zvezi ŠKIS. Trenutno je zaposlena kot organizatorka izobraževanja odraslih na ZLU. Uživa ob delu z ljudmi vseh starosti ter z največjim veseljem prenaša svoje znanje naprej. Pravi, da smo v življenju vsi učitelji in vsi učenci. Meni, da je kot trenerka mehkih veščin v privilegiranem položaju, da ljudem pomaga razvijati njihove sposobnosti, da bolje komunicirajo, delujejo v timih in vodijo svoje življenje. Radost, ki jo dobi, ko vidi, kako se udeleženci razvijajo in postajajo uspešnejši, je nedvomno navdihujoča in jo spodbuja, da še naprej deluje na svojem področju.

Ana Hočevar
Ana Hočevar
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Microsoft orodja
Organizacija dela
Splošna orodja za delovanje kluba (lokalno in širše)

Ana Hočevar je študentka magistrskega programa Kemija na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, kjer je članica uredniškega odbora študentskega glasila. Klubu študentov občine Trebnje, kjer je še vedno aktivna, se je priključila iz radovednosti in želje po novih izzivih, opravljala pa je funkcijo tajnice in je članica upravnega odbora. Veselje do dela z mladimi je pridobila v Društvu za preventivno delo, kjer je izvajala mladinske delavnice za najstnike, prav zanimanje za neformalno izobraževanje pa jo je privedlo na Zvezo ŠKIS, kjer deluje kot vodja Odbora za izobraževanje.

Tjaša Miketič
Tjaša Miketič
Adobe orodja
Marketing
Microsoft orodja
Spletne aplikacije in družbena omrežja

Tjaša obiskuje magistrski študijski program Grafične in interaktivne komunikacije na Naravoslovnotehniški fakulteti UL. V času študija je za različna podjetja delala na področju grafike, fotografije, ilustracij, tiska in družbenih omrežij. V Klubu belokranjskih študentov deluje že 5 let, kjer je vodja Avdiovizualnega laboratorija, ki se ukvarja s fotografiranjem in snemanjem klubskih projektov – med drugim pokriva največji projekt festival Črnfest. Je solastnica startup podjetja Dipsi d. o. o., ki proizvaja omake za pomakanje in je bilo del 6. sezone Štartaj Slovenija. V prostem času se rada ukvarja z glasbo in športom, veseli pa jo delo z ljudmi in kreativno ustvarjanje.

Niki Kuhar
Niki Kuhar
Adobe orodja
Komunikacija
Microsoft orodja
Oblikovanje karierne poti
Osebnostna rast
Spletne aplikacije in družbena omrežja

Niki je diplomirani industrijski oblikovalec na ALUO. Tekom sedemletnega delovanja na Klubu prekmurskih študentov je opravljal funkcije oblikovalca, tržnika ter člana upravnega odbora. Leta 2018 je vstopil v Bazen trenerjev Zveze ŠKIS ter leta 2021 postal njegov vodja. Tako je dobro seznanjen s potrebami, željami ter splošnim stanjem študentskih klubov v Sloveniji, mladinskim delom in z Zvezo ŠKIS. Odlikujejo ga dobre komunikacijske sposobnosti, organiziranosti ter kreativnost. Veseli ga priprava dogodkov izobraževalne narave, večnega iskanja kreativnosti ter poznavanja visoke in zabavne elektronike.

Sabina Prica
Sabina Prica
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Microsoft orodja
Organizacija dela
Osebnostna rast
Splošna orodja za delovanje kluba (lokalno in širše)

Sabina je aktivistka ter bivša predsednica in svetnica Kluba študentov Ilirska Bistrica. Najbolj aktivna je na področjih, povezanih s klubsko dejavnostjo, organizacijo študentskega delovanja in komunikacijo.

Kaja Koražija
Kaja Koražija
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Oblikovanje karierne poti
Osebnostna rast
Spletne aplikacije in družbena omrežja
Splošna orodja za delovanje kluba (lokalno in širše)

Kaja je študentka psihosocialne pomoči. V mladinskem delu je aktivna že 5 let, kot trenerka pa deluje v različnih organizacijah. Najraje izvaja delavnice s področja psihosocialne tematike, kot so samozavest, duševno zdravje, osebna rast, medijska pismenost in karierno usmerjanje, od izbire srednješolske poti do iskanja (prve) zaposlitve. Sodelovala je tudi pri izdelavi in upravljanju “pop-up” izobraževalnega escape rooma na temo duševnega zdravja. Pri mladinskem delu jo najbolj navdušuje raziskovanje medsebojnih odnosov, gradnja skupin in diskusije s kritičnim pogledom na svet in dogajanje okoli nas.

Anja Brelih
Anja Brelih
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Microsoft orodja
Oblikovanje karierne poti
Osebnostna rast
Spletne aplikacije in družbena omrežja

Anja Brelih je diplomantka Fakultete za elektrotehniko in svoj študij nadaljuje na magistrskemu programu Multimedija na Fakulteti za računalništvo in informatiko. V okviru Bazena trenerjev Zveze ŠKIS izvaja delavnice mehkih veščin, teambuildinge, delavnice na temo projektnega dela ter uporabe Microsoft Office programov.

Lučka Goričan
Lučka Goričan
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Marketing
Oblikovanje karierne poti
Osebnostna rast
Splošna orodja za delovanje kluba (lokalno in širše)

Lučka svojo trenersko pot na Zvezi ŠKIS pelje že od leta 2017. Sama pravi, da se najbolj domača počuti na področjih projektnega vodenja, organizacije dogodkov, marketinga, študentskega organiziranja in teambuildinga. Svojo trenersko pot pelje že od 15. leta, ko je sodelovala pri vzpostavitvi ekipe trenerjev neformalnih znanj Rdečega križa pod iniciativo Mladi za boljši svet ter skozi njo še danes deluje. Ves čas je delovala na lokalnem klubu ter več let zasedala vlogo predsednice. Veliko mero izkušenj je pridobila tudi skozi univerzitetno udejstvovanje, kjer je več let vodila študentski svet ter delovala kot prodekanica za študentska vprašanja. Zadnja leta se poklicno ukvarja z digitalnim marketingom, oblikovanjem in organizacijo dogodkov. Sama o sebi pravi, da je optimistična realistka, ki verjame, da čokolado z zdrobljenimi lešniki podariš le največjemu sovražniku.

Matej Jemec
Matej Jemec
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Marketing
Organizacija dela
Osebnostna rast
Splošna orodja za delovanje kluba (lokalno in širše)

Matej je od študentskih let naprej nabiral izkušnje v številnih organizacijah: od lokalnega študentskega in nogometnega kluba pa vse do dela v sindikatu in kadrovski službe Občine Škofja Loka. Z raznovrstnimi izkušnjami si je nabral veliko znanja in kompetenc glede vodenja in dela v kolektivih, retorike, pisanja CV-ja oziroma prijav na delovno mesto, reševanja sporov, organiziranja dogodkov, motiviranja ljudi in asertivne komunikacije. Njegovo vodilo je, da kjerkoli deluje, želi vsaj delček spremeniti na bolje. S prenosom znanja in izkušenj stremi prenesti svoje vodilo tudi na udeležence svojih treningov.

Matej Šavs
Matej Šavs
Microsoft orodja
Oblikovanje karierne poti
Organizacija dela
Spletne aplikacije in družbena omrežja

Matej je kot študent deloval v Klubu študentov Kranj, Zvezi ŠKIS in Študentski organizaciji Slovenije, zato mu študentsko organiziranje ni tuje. Sedaj svoje delo opravlja v zavarovalnici in se navdušuje nad Excelom ter finančnimi temami.

Anja Oset
Anja Oset
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Marketing
Microsoft orodja
Organizacija dela
Osebnostna rast
Spletne aplikacije in družbena omrežja
Splošna orodja za delovanje kluba (lokalno in širše)

Anja Oset je profesorica likovne umetnosti in vodja projektov v enem od mladinskih centrov. V študentskem organiziranju je aktivna že skoraj 10 let, sprva v Študentskem klubu Žalec, kasneje pa tudi kot članica OZI-ja na Zvezi ŠKIS. S številnimi izkušnjami dela na projektih in s skupinami mladih čuti, da so njene močne plati komunikacija, odnosi v skupini, vodenje in mentoriranje mladih, organizacija dela ter vodenje večjih in manjših projektov. Zadnjih nekaj let se aktivno ukvarja s promocijo projektov na vseh nivojih, tudi na družbenih omrežjih, zato redno poprime tudi za Adobe orodja.

Teja Vogrinec
Teja Vogrinec
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Oblikovanje karierne poti
Organizacija dela
Osebnostna rast
Splošna orodja za delovanje kluba (lokalno in širše)

Teja je svoje delo v mladinskih organizacijah začela na Študentskem klubu Slovenskih goric, kjer je bila 5 let članica UO in opravljala naloge sekretarke ter blagajničarke, še vedno pa je na klubu aktivna pri projektnem vodenju. Na klubu je pridobila izkušnje s papirologijo, urejanjem računov, delom v ekipi in na projektih. Zadnje tri mandate pa je aktivna tudi na Zvezi ŠKIS, kjer je pridobila veliko znanja in spoznala različne načine delovanja študentskih klubov. Njena največja prednost pri izvajanju delavnic je, da je lahko resna največ 3 minute skupaj.

Tanita Čamdžić
Tanita Čamdžić
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Organizacija dela
Osebnostna rast
Splošna orodja za delovanje kluba (lokalno in širše)

Tanita prihaja s Kluba študentov občin Postojna in Pivka, v katerem je aktivna od leta 2020, trenutno pa opravlja funkcijo predsednice. Z neformalno vzgojo in učenjem se je srečala že v različnih mladinskih organizacijah, saj je članica Mladinskega sveta občine Postojna in postojnskih tabornikov, je pa tudi študentka pedagogike, zato ima širok spekter znanj tudi s področij motiviranja, duševnega zdravja in timskega dela. Prav tako jo zanima področje mladinske in lokalne politike, saj je trenutno najmlajša občinska svetnica v svoji občini.

Amanda Teršar
Amanda Teršar
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Marketing
Organizacija dela
Splošna orodja za delovanje kluba (lokalno in širše)

Amanda je zadnjih deset let aktivna na področju študentskega organiziranja. Od lokalnega študentskega kluba, Zveze ŠKIS do Študentske organizacije Slovenije se je aktivno ukvarjala s problematiko študentskih klubov, zato ni stvari, ki je o njihovem delovanju ne bi vedela. Hkrati še vedno redno organizira večje in malo manj velike projekte na svojem klubu, deluje v skupini mladih ter se redno srečuje z manj izkušenimi klubovci, ki jim z veseljem predaja znanje. Trenerka je postala z namenom, da bi svoje pridobljene izkušnje s področja študentskega organiziranja delila s študentskimi klubi tudi prek izobraževanj in delavnic.

Valentina Vegelj Strašek
Valentina Vegelj Strašek
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Marketing
Oblikovanje karierne poti
Organizacija dela
Spletne aplikacije in družbena omrežja
Splošna orodja za delovanje kluba (lokalno in širše)

Valentina Vegelj Strašek je nekdanja dolgoletna aktivistka Društva študentov Brežice, kjer je opravljala tudi funkcijo predsednice društva. Kot članica kluba je pridobila veliko različnih izkušenj v študentskem organiziranju in vodenju društva. Delovala je tudi na Zvezi ŠKIS, kjer je opravljala delo blagajničarke, in je članica Nadzorne komisije ŠOS.

Nik Sadiković
Nik Sadiković
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Marketing
Oblikovanje karierne poti
Organizacija dela
Osebnostna rast
Spletne aplikacije in družbena omrežja

Nik je zavzet študent tretjega letnika prava v Ljubljani, znan po svoji pridnosti, delavnosti in discipliniranosti. Njegova akademska odličnost je le del njegovega portfelja veščin; že dve leti se poglobljeno ukvarja z umetno inteligenco, zato ima veliko dragocenega znanja in izkušenj. Nikova posebna strokovnost se kaže v njegovi sposobnosti uporabe umetne inteligence v praksi, zlasti v načinih, kako jo učinkovito implementirati v poslovnem svetu in zasebnem življenju. Njegova predanost delitvi tega specifičnega znanja z drugimi izkazuje zavezanost k spodbujanju inovacij in izboljšav v različnih sektorjih družbe.

Marina Trojar Kular
Marina Trojar Kular
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Microsoft orodja
Oblikovanje karierne poti
Organizacija dela
Osebnostna rast
Spletne aplikacije in družbena omrežja

Marina, diplomirana profesorica pedagogike in trenutna študentka magistrskega študijskega programa Andragogika, svoje teoretično znanje s področja izobraževanja in razvoja kariere bogati s praktičnimi izkušnjami neformalnega izobraževanja, ki jih je pridobila z udejstvovanjem, vodenjem in organizacijo različnih projektov ter izobraževanj v mladinskih organizacijah, zlasti pri tabornikih. Kot članica Bazena trenerjev Zveze ŠKIS in Mladinskega sveta Slovenije je aktivno vpeta v razvoj organizacij in posameznikov v mladinskem sektorju. Njen interes je usmerjen v izobraževanje mladih in odraslih, kjer se osredotoča na komunikacijo, motivacijo in odnose v ekipi, procese učenja, timsko in projektno delo, vodenje ter osebni in karierni razvoj. Vedno je odprta za nove izzive in si prizadeva oblikovati okolje, v katerem lahko vsak posameznik najde svojo pot napredka.

Leni Stevanovič
Leni Stevanovič
Delo na odnosih in ekipi v klubu
Komunikacija
Marketing
Oblikovanje karierne poti
Organizacija dela
Osebnostna rast
Spletne aplikacije in družbena omrežja
Splošna orodja za delovanje kluba (lokalno in širše)

Leni prihaja s Kluba goriških študentov, kjer je tudi začela svojo pot v študentskem organiziranju in jo nadaljevala na Zvezi ŠKIS. Sodeluje v Bazenu trenerjev ŠKIS in MSS. S pridobljenimi izkušnjami v študentskem organiziranju najraje skozi delavnice pomaga pri sistemizaciji, delu na odnosih in ekipi v klubu, motivaciji in organizaciji dogodkov. Zaradi dolgočasja ob klasičnih šolskih pristopih se rada ukvarja s tem, kako delavnice čim bolj pisano obarvati in jih narediti zanimive.

back-to-top
loader